Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

Verem Hastalığının Nedenleri Ve Korunma Yolları

Verem hastalığı insan hayatını tehlikeye atan önemli ve ciddi bir hastalıktır.verem hastası olan kişinin kendini ve çevresini koruma altına alması gerekir.

Verem Hastalığının Sebepleri

 

Bilinen en eski bulaşıcı hastalıklardan biri olan ve halen dünyada her yıl milyonlarca insanı tehdit eden tüberküloz  hastalığı ülkemizde ve dünyada önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.

Tüberkülozda bulaşma,bulaştırıcı akciğer tüberkülozlu hastaların aksırma, öksürme ve konuşmaları sırasında havaya yayılan basillerin sağlam kişiler tarafından solunması ile olur.Verem hastalarının %95’i düşük ve orta gelirli ülkelerde görülmekte ve dünyanın birçok bölgesinde iş gücü kaybına ve ölümlere neden olmaktadır.Hızlı nüfus artışı, işsizlik, evsizlik, yoksulluğun artması, sigara içme, hastalıktan korunma programlarının yetersizliği, sağlık hizmetlerinin yetersizliği veya yetersiz kullanımı,hasta takibi ve tedavideki başarısızlıklar gibi durumlar verem hastalığının görülmesinde ve yayılmasında artışa neden olmaktadır.  Hastalığın ana nedeni,Koch basili denilen verem mikrobudur.

Sağlık şartlarına uymamak, aşırı yorgunluk, şeker hastalığı,üzüntü ve stres,grip,boğmaca ve kızamık gibi hastalıklar vücut direncinin azalmasına ve buna bağlı olarak da hastalığın bulaşma ihtimalinin artmasına neden olur.Tüberküloz tedavi edilmediği sürece yıllarca devam edebilen kronik bir hastalıktır.Tüberküloz,en çok akciğerlerde olmak üzere bütün organlarda hastalık yapabilir.Organlara zarar verir.Tedavisiz bırakılırsa ya da kötü tedavi edilirse öldürücü olabilir.Mikropların vücuda girdikten sonra hastalık yapma süresi farklılıklar gösterir. Vücut direnci düşükse, hızla hastalık gelişebilir. Ya da yıllar sonra hastalık gelişebilir. Mikrop alıp enfekte olanlardan yüzde onu yaşamlarının herhangi bir döneminde hastalanırlar.

Hastalığın gelişmesine yol açan vücut direncini kırıcı hastalıklar ve etkenler vardır.Hastalığın gelişmesine yol açan diğer direnç kırıcılar, şeker hastalığı, böbrek hastalığı,bazı kanserler, ilaç ve alkol bağımlılığı, sigara, madenci hastalığı ve diğer bazı ciddi hastalıklardır. Bebeklerde ve yaşlılarda da vücut direnci düştüğünden hastalanma daha fazla görülür.

Verem Hastalığından Korunma Yolları

Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri verem mikrobuyla savaşmaktadır. Bu nedenle verem mikrobunu yayan hastaların tedavisi, toplumun korunmasında en önemli yoldur. Ayrıca hasta yakınlarına ve hastayla riskli temas ta bulunan kişilere koruyucu ilaç tedavisinin verilmesi %60-90 düzeyinde hastalıktan korumaya yardımcıdır. Çocukları verem hastalığının bazı türlerinden (miliyer tüberküloz ve tüberküloz menenjit) korumak için doğumdan 2 ay sonra BCG aşısı, aile sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezleri verem birimlerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır. BCG aşısının ayrıca ülkemizde erişkinlerde de koruyucu etkisi olduğu gösterilmiştir. Verem hastaları güneş gören ve havalandırmalı odalarda kalmalıdır.Çocukları veremden korumak için doğumdan 2 ay sonra verem aşısı (BCG) uygulanır.

Toplumsal korunma için ise kısaca bulaştırıcı olan verem hastalarını en kısa sürede bulmak ve bunları etkin bir şekilde tedavi ederek bulaştırıcı durumdan çıkarmak.

Kişisel korunma için de BCG aşısı yaptırmak zorunludur. BCG aşısı Türkiye’de sadece bir kez (2 ayını dolduran bebeklere) yapılmaktadır. Çocuklarda koruyuculuğu daha yüksektir. Özellikle daha tehlikeli olan verem hastalığı türlerinden yani menenjit ve kan yoluyla yayılan veremden korur. Koruyucu İlaç Tedavisine başlanmalıdır. Koruyucu ilaç tedavisinin amacı, Tüberküloz hastası ile teması olan kişide enfeksiyon gelişimini ya da hastalığı taşıyan kişide tüberküloz hastalığı gelişimini önlemektir. Hastalanma riski yüksek olan kişilerin ve enfekte kişilerin 6 ay boyunca düzenli izoniazid tedavisi kullanması önerilmektedir. Bu süre bazı özel durumlarda 9 aya kadar uzayabilmektedir. Koruyucu ilaç tedavisi yüzde 60-90 koruyucudur. Bu tedavi de verem savaşı dispanserlerince ücretsiz verilmektedir.

  •  Sık sık eller yıkanmalı
  • Asla sigara kullanmamak
  • Düzenli ve dengeli beslenmek
  • İlaçları düzenli ve eksiksiz kullanmak
  • Aksırırken ve öksürürken mutlaka ağızlarını mendille kapatmak
  • Öksürük ve aksırık sonrasında elleri yıkayıp dezenfekte etmek
  • Maske kullanmak

Aile olarak korunmak için  Tüberküloz hastasının ailesine verem mikrobunu bulaştırma olasılığı çok yüksektir. Çünkü aynı havayı en uzun süre paylaştığı kişiler aile bireyleridir. Bu nedenle, tüberküloz tanısı kesinleşince, bütün aile bireyleri ve hasta ile aynı havayı paylaşan işyeri ya da başka ortamdaki kişiler verem savaşı dispanserinde muayene için çağrılırlar. Buna temaslı muayenesi denilir. Ülkemizde hastaların yüzde 8-9’una temaslı muayenesi ile tanı konulmaktadır. Hasta olmayan ve risk taşıyanlara da koruyucu tedavi verilir. Koruyucu tedavi eğer düzenli kullanılırsa, mikrobu almış kişilerin hastalanmasını yüzde 90’a varan oranda önler. Hastanın ailesinin bir bütün halinde bu konuda seferber olması, tedavinin düzenli ve yeterli süre sürdürülmesinde önemlidir.

KaynaklarKullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...