Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

Pulmoner Nodül Neden Olur ve Nasıl Tedavi Edilir?

Akciğer nodülü olarak ortaya çıkan pulmoner nodül özellikle uzun süreli sigara kullanan bireylerde görülür ve zamanında tedavi edilmesi oldukça önemlidir. İşte tüm belirtileri ve tedavi yöntemleri…

Pulmoner Nodül Nedenleri

Akciğerlerimiz yaşamımız boyunca solunum yoluyla alınan havayla birlikte bir çok zararlı maddeye de ev sahipliği yapar. Ancak bir çok zararlı maddeyi bağışıklık sistemimiz apsorbe eder ve akciğer dokusu kendini sürekli yenileyerek hasarlar tehlikeli boyutlara ulaşmaz. Ancak uzun süre sigara veya nargile gibi tütün türevi zararlı maddelerin kullanılması veya şehirdeki hava kirliliği dahil zararlı gazlara maruz kalınması akciğer dokusuna zamanla zarar verecektir. Bunun yanı sıra kanser gibi oluşumlar da oluşacaktır. 

BT görüntüsü

Genellikle BT gibi görüntüleme sistemleri ile bu oluşumlar bir leke biçiminde görülür. Çoğu zaman iyi huylu olan bu oluşumların üzerine düşülmeli ve kötü huylu olabilecekleri akıldan çıkarılmamalıdır. Akciğer taramalarında görülen bu lekelerin tümüne pulmoner nodül adı verilir. 

Bu oluşumlar ve lekeler genelde tek olarak izlenir. Fazla yayılmamış ve tek leke olarak görülen nodüllere soliter pulmoner nodül adı verilir. Nadiren genç yaştaki bireylerde de görülebilmesine karşın genellikle 40 yaş üzerindeki bireylerde daha yaygın rastlanır. Kesin bir kanı olmamasıyla birlikte erkeklerde görülme oranı bayanlara oranla daha fazladır. Bu nedenle özellikle 40 yaşını aşmış bireylerin bu tür oluşumların erken teşhis edilebilmesi için kontrollerden geçmeleri yerinde olacaktır. Özellikle geçmişte kanser geçiren hastalarda daha sıklıkla görülür. Bunun yanı sıra özellikle sigara kullanımı, hastanın öyküsünde tüberküloz veya verem gibi bir hastalık olması, zamanında tedavi edilmeyen zatürre veya kimyasalların uzun süreli solunması en sık rastlanan nedenleri arasında gösterilir. 

En Sık Görülen Belirtiler

Pulmoner nodül toplumda oldukça sık rastlanan akciğer sorunlarından biridir. Çoğunlukla iyi huylu oluşumların habercisi olsa da kötü huylu kitle ve tümörleri de işaret ediyor olabilir. Bu nedenle nodüllerin erken teşhisi hasta için hayati önem taşımaktadır. Bir diğer değişle erken teşhis kanser riski olan hastalar için hayat kurtarıcı olabilmektedir. Erken teşhis koyulabilmesi için belirtilerin hastalar tarafından göz ardı edilmemesi oldukça önemlidir. 

pulmaoner nodül

Genel tablo olarak belirtiler pulmoner nodül çok geniş alanlara yayılmadığı sürece hafif şekilde seyreder. Buna ek olarak çoğu hasta tarafından önemsenmeyen belirtilerdir. Bu durumda erken teşhis ihtimalini en aza indirgeyen etmenlerdendir. 

Pulmoner nodül başlangıç aşamasında genellikle üşütme veya bronşit ile karıştırılabilir. En yaygın belirtileri mukus oluşumu ve nefes darlığıdır. Ancak bakteri kökenli hastalıklardan farklı olarak bu belirtiler uzun vadede hastayı etkiler ve artarak devam eder. Antibiyotik kullanımı gibi tedaviler de belirtileri bir nebze azaltmasına karşın tam bir iyileşme sağlamaz. İlaçların kullanımı kesildiği andan itibaren şikayetler hızla ve artarak yeniden gün yüzüne çıkacaktır. Bunlara ek olarak hastalığın ilerleyen evrelerinde nefes darlığı hastanın günlük işlerini aksatacak boyutlara ulaşabilir ve belirtilere sırt ve göğüs ağrısı da eşlik edebilir. Mukus oluşumunun artmasıyla öksürük şikayetleri de seyredecek ve solunum sırasında yanma hissi meydana gelecektir. Buna karşın bazı pulmoner nodül vakıalarında hastalarda yıllarca hiçbir belirti seyretmeyebilir. 

Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Belirtilerin erken ortaya çıkması hasta için her zaman avantajdır. Özellikle orta yaş ve üzerindeki hastalarda belirtilerin üzerine daha fazla düşülmeli ve gerekli tetkiklerin yapılması için uzman bir hekime başvurulmalıdır. Tanı yöntemleri günümüz tıp teknolojisinin görüntüleme tekniklerinde ilerleme sağlamasıyla birlikte oldukça kolaylıkla yapılabilir. Tanı için en yaygın kullanılan yöntemler akciğer graffisi çekimi ve BT görüntülenmesidir. Sonuçlar uzman hekim tarafından değerlendirilerek bu yolla kolaylıkla tanı koyulabilir. 

Bazı pulmoner nodül oluşumları küçük boyutlarda iken graffide görülemeyebilir. Bu durumda BT daha kesin sonuçlar verecektir. Buna ek olarak iyi huylu pulmoner nodüller için çok büyük boyutlara ulaşmadığı bazı durumlarda tedavi uygulanması gerekmez. Ancak hastanın düzenli takibi aksatılmamalıdır. 

Hastalara genelikle ilaç tedavisi uygulanır. Ancak ilaç tedavisinin yanı sıra takipler ve düzenli BT çekimleri ile hastanın takibi sağlanır. Kanser şüphesi olan pulmoner nodül vakıalarında cerrahi yöntemlere başvurulur. Hastanın göğüs kafesinden genellikle endoskopik cihazlarla nodüle ulaşılır. Daha sonra nodülden bir parça alınarak patoloji laboratuvarlarında gerekli tetkikler uygulanarak kanser teşhisi kesinleştirilir. Kötü huylu oluşumların cerrahi yöntem ile alınmasının ardından radyoterapi veya kemoterapi gibi ışın tedavileri uzman hekim gerekli görürse uygulanabilir. İyi huylu oluşumlar içinse hasta için tehlikeli boyutlara ulaşmadığı sürece herhangi bir tedavi uygulanması gerekmez. 1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 oy, ortalama: 5,00 puan
Loading...