Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

Sarkoidoz Tedavisi, Evreleri, Tedavi Sonrası İyileşme Süreci

Sarkoidoz hastalığı nefes darlığı benzeri belirtiler kapsamında ortaya çıkan hastalık tedavi edilmediği zaman içerisinde ilerleme kaydederek ciddi sağlık problemlerine sebebiyet vermekte.

Sakoidoz bağışıklık sistemi üzerinde gerçekleşen bir sağlık problemi olmakla beraber tüm dokularda ve organları tutarak düşük yoğunlukla ve uzun süreli meydana gelen bir hastalık olmakta. Kalıtsal yatkınlığı olan hastalık çevresel faktörlere bağlı olarak gelişim göstermektedir. Öyle ki tüberlüloz mikrobunun tetiklediği enfeksiyonel durumlarda, çam ağacının salgıladığı polenlerde, zirkonyum, alüminyum, berilyum, oksalat killi toprak ve benzeri etkiler sonucunda hastalık oluşabilmektedir. Doku ve tüm organlarda oluşabilecek düzeye sahip olan sakoidoz hastalığı en fazla lenfatik sistemi ve akciğerleri etkilemektedir.

Sarkoidoz Tedavisinde Kullanılan Yöntemler

Sakoidoz hastalığına göre tedavi süreci planlanmaktadır. Genel olarak kimi zaman tedavi gerektirmeden kendiliğinden geçen hastalık bazı zamanlarda ilerleme kaydettiği vakit tedavi uygulamasında bulunulur. Sarkoidoz hastalığı kronik bir hastalık olmakla beraber ara ara solunum yetmezliği, kalp ve sinir sistemi tutulumu olabilmekte. Hasta teşhis konulduğu an itibari ile izlemeye alınır. Tedavide kullanılan en etkili ilacı ise kortizon olmakta.

Teşhis sırasında yapılan tetkikler sonucunda çıkan sonuca bağlı olarak evre 0 ve 1 ise o zaman tedavi uygulamasında bulunulmaz. Lakin evre 2 veya 3 ise bu süreçte beyin ve göz tutulumu salgılandığından tıbbi müdahale gerekmektedir.  Tedavi esnasında kullanılan ilaçlardan sonuç alınmadığında da bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçların kullanılması önerilmektedir. Kullanılmakta olan tüm ilaçlar doktor kontrolünde kullanılmalı.

Sarkoidoz

Sarkoidoz Tedavisi Edilmesi Gereken Kişiler

  • Sinir sistemi tarafında tutulum olan hastalar
  • Kalp tutulumu olan hastalar
  • Kan kalsiyum oranı yüksek olan hastalar
  • İleri düzeyli akciğer tutulumu olan hastalar
  • Göz tutulumu olan ve lokal tedavi sürecine yanıt vermeyenler muhakkak tedavi edilmelidir. Bu uygulamaların amacı semptomları tamamen azaltmak amacıyla uygulanmaktadır. Uzun süreli uygulanan ilaç tedavisinde kişide yan etkiler gözlemlenmektedir.

Bunları katarakt, osteoporoz, diyabet hastalıkları, hipertansiyon, obesite, myopati olarak sıralayabiliriz.

Sarkoidoz Hastalığı EVRELER

Evre 0

0. evrede normal akciğer grafisi gözlemlenir. Bu evre tanı evresidir. Gözlem yapılır ve tedavi uygulanmaz.

Evre I

I. Evrede iki taraflı olarak akciğer lenf bezlerinde büyüme gözlemlenmektedir. Bu evrede hasta 12 aylık planlama aşamasında olup herhangi bir ilaç tedavisi uygulanmadan kontrollere devamlı katılım sağlar.

Evre II

II. Evrede Akciğer dokusunda hastalığın belirtisi olan gölgelenmeler gözlemlenmektedir. Bu evrede hastalığın belirtileri göz önünde bulunarak tedavi başlatılır.

Evre III

III. Evrede sadece akciğer yapısında infiltratlar bulunmaktadır. Bu evre ağır dozda ilaç kullanımına başlanır.

IV. Evre

IV. Evrede Akciğer yapısında büzüşmeler, esneklik kaybı ve benzeri etkiler meydana gelmektedir. Tedavi uygulamasında tedaviye yanıt vermeyen ilaç kullanımı durumda ilaç değişikliğine gidilir.

Sarkoidoz hastalığı sinsi bir hastalıktır. Öyle ki kimi zaman herhangi bir sağlık problemi olmayan kişilerde beklenmedik bir anda çekilen akciğer röntgeni ile ortaya çıkmaktadır. Genellikle kadınlarda ve sigara tüketmeyen kişilerde dahil gözlemlenen hastalık her ne kadar başlangıçta tehlikeli bir hastalık olmasa da önlem alınması gereken hastalıklardan bir tanesidir.

Tedavi Sonucunda Hastalığın İlerleme Düzeyi Değerlendirmeler

Hastalığın ilerleme sürecinde genellikle iyileşme süreci gözlemlenirken büyük bir çoğunlukla başarılı sonuçlara ulaşılmaktadır. Lakin bazı süreçlerde ise hastalık etkileri ilerleyici düzeyli olup ilaç tedavisinde değişikliğe gidilmesi önerilmektedir.

Sakoidoz hastalığı her ne kadar ileri derecede ölümle sonuçlanan bir hastalık türü olmasa da hastalığa yakalanan ve ileri düzeyli sağlık problemi olan kişiler solunum yetmezliği, sinir sistemi tutulumu ve benzer etkilere bağlı olarak yaşamını yitirmektedir. Tedavi sürecinde yapılan tetkik ve sonucuna göre yapılan kontrollerin aksatılmaması gereklidir.

Başta kortizonlu ilaçlar olmak üzere çeşitli ilaçlar ile iyileşme süreci gözlemlenen hastalıkta ilerleme süreci hastanın bağışıklık sistemine göre değişkenlik göstermektedir. Hastalık süresinde yapılan gözlemlerde iyileşme kendiliğinden sağlanabileceği gibi aynı zamanda hep aynı kalabilme olasılığı veya ilaç kullanımı sonucunda iyileşme durumu söz konusu olabilir. Kişi hastalığı boyunca diğer sağlıklı kişiler gibi günlük yaşantısına devam edebilir ve tüm işlerde çalışabilir.1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 oy, ortalama: 1,00 puan
Loading...