Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

Akciğer Kanseri 3. Evrede Belirtiler Tedavi Yöntemleri ve Yaşam Süresi

Akciğer kanseri, akciğer hücrelerindeki anormal çoğalıp tümör oluşumunu gösteren hastalıktır. Kanser 4 evreye ayrılmış ve her evre kendi içerisindeki bulgulara göre A ve B olarak gruba ayrılmıştır.

Akciğer kanseri tedavisi sonuçları çok başarılı değildir. Tüm evreler birlikte değerlendirildiğinde hastanın 5 yıllık yaşam süresi %15 civarındadır. Erken evrelerde fark edilen akciğer kanser hastaları yaşam süresi uzayabilmektedir. 

Akciğer Kanseri Evreleri

Akciğer kanserinde, hastanın 5 yıllık yaşam süresinde farklılık oluşturan 4 evreye ayrılmıştır. 1997 yılında evrelerin belirtilerine göre tekrar düzenlenerek 1,2 ve 3. evreler kendi içlerinde A ve B grubu olarak iki farklı dallara ayrılmıştır. 4. evre tek grup halinde incelenmektedir. 

Kanser evreleri hastalığın belirtilerine, metastaz yaptığı yerlere, hücre yapısına ve kanserin iyi huylu, kötü huylu olmasına göre belirlenmiş, TNM sınıflandırması kullanılmıştır. Her evrenin ayrı özellikleri ve tedavi seçenekleri vardır. Kanser tedavisi cerrahi, kemoterapi, radyoterapi olarak seçenekleri mevcuttur. Hastalık evresine, hastanın performans durumuna, kilo kaybına, hücre cinsi, tümörün biyolojik davranışına ve kalp damar rezervine göre tedavisi belirlenir.

 3 Evre Akciğer Kanseri

 Küçük hücreli akciğer kanseri 3 evre incelenecek olursa hastalık belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

3 Evre Akciğer Kanseri  
IIIA T3 Nı Mo, Tı N2 MoT2 N2 Mo, T3N2 Mo
IIIB

T4 No Mo, T4 Nı Mo, T4 N2 Mo, Tı N3 Mo, T2N3 Mo, T3 N3 Mo, T4 N3 Mo

TNM sınıflandırması ile sınıflandıran tümörde, Türkiye ve Dünya üzerindeki akciğer kanser vakaları incelendiğinde 3. evrede IIIA sınıfında 4 grup, IIIB sınıfında ile 7 grup hasta bulunmaktadır. 

  1. IIIA T3 N1 Mo: Tümör herhangi bir büyüklükte olup akciğer komşu dokularına geçmiş olması, akciğerin yakınında bulunan lenf bezlerine geçmiş olması durumudur. Uzak organlarda (örn.: rahim) kanser bulgusu yoktur. 
  2. IIIA T1 N2 Mo: Akciğer yapısında bulunan, bronşlara geçmemiş, büyüklüğü 3 cm’den küçük tümör, bulunduğu taraftan kalp boşluğuna geçiş ve/veya lenf bezlerine geçiş vardır. Uzak organlarda metastaz yok.
  3. IIIA T2 N2 Mo: En geniş çapı 3 cm’den büyük, akciğer zarı yapısına geçmiş, bronşa uzaklığı 2 cm’den daha fazla, tüm akciğeri kapsamayan atalektazi veya obstrüktif pnömoni vardır. Bulunduğu taraftan kalp boşluğuna ve/veya lenf bezlerine geçiş vardır. Uzak organ metastazı yoktur. 
  4. IIIA T3 N2 Mo: Tümör herhangi bir büyüklükte olup akciğer komşu dokularına geçmiş olması, bulunduğu taraftan kalp boşluğuna geçiş ve/veya lenf bezlerine geçiş vardır. Uzak organ metastazı yoktur. 

3 evre akciğer kanseri yaşam süresi, yukarıda açıklanan TNM sınıflarından ileri düzeydeki kanser hastaları için artık kısalmıştır. Akciğer dışı görülen kanser olguları bu evrede başlamaktadır. Kanser akciğer dışı belirtiler gösterecek, lenf, göğüs, diyafram, kalp boşluğu gibi yerlerde görülebilecektir. 

3 Evre Akciğer Kanseri Tedavisi

Tedavisi hastanın durumuna, tümörün durumuna ve özelliğine göre belirlenmektedir. 3. Evre için tedavi seçenekleri;

  1. Kemoterapi
  2. Kemoterapi + Radyoterapi
  3. Kemoterapi + Palyatif tedavi
  4. Palyatif Radyoterapi
  5. Radikal Radyoterapi  olarak belirlenmiştir. 

Akciğer kanseri 3 evre yaşam süresi uygulanan tedavi seçenekleri sonucunda yapılan araştırmalarda;  Kemoterapi grubunda; 7 ay ,%24 ve %4, Kemoterapi+Radikal Radyoterapi* grubunda; 14 ay, %90 ve %23, Kemoterapi+Palyatif Radyoterapi* grubunda; 11 ay, %43 ve %16,Palyatif Radyoterapi grubunda; 8 ay, %8 (2 yıllık sağ kalım yok). Radikal Radyoterapi* grubunda; 10 ay, %22 ve % 22 idi. Evre III olgularımızda radikal tedavinin ve radikal tedavi kombinasyonunun daha uzun sağ kalım ile sonuçlandığı gözlendi. (p<0,05*). 

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde, 3. evre IIIA derece, T3 N1 hastalarında tedavi sadece cerrahidir. Ameliyat sonrasında kemoterapi ve radyoterapi standart değildir. Ameliyat sonrası yüksek doz radyoterapi verilmesi ölüm hızını arttıracaktır. Sadece cerrahi tedavi yapılan hastalarda 5 yıllık yaşam süresi %36-38 civarındadır. 

T3 hastalarda uzak organlarda metastaz araştırılmalı ve kalbin bulunduğu boşlukta var mı bakılmalıdır. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında, T3 bulgusu ve kalp boşluğunda tümör bulgusuna rastlanırsa tedavisi cerrahi yapılmaz, kemoterapi yapılmaktadır. Sadece cerrahi yapılan hastalarda ortalama yaşam süresi 11 ay, kemoterapi sonrası cerrahi tedavi uygulanan hastalarda ise bu süre 64 aya çıkmaktadır. 

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde, 3. evre IIIB derece hastalarında, cerrahi tedavi şansı sadece seçilmiş hastalara verilir. T4 olgularında soluk borusuna yapışmış tümörler için kazıyarak tümörlü dokuyu alma işlemi yapılabilmektedir. Standart tedavisi kemoterapi + radyoterapi şeklinde kombine tedavi uygulamasıdır. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri IIIB derece hastalarında, kemoterapi ve radyoterapi sonrasında cerrahi tedavi bazı hastalarda denenebilir. 

3. Evre Akciğer Kanseri Yaşam Süreleri

Bir yıllık yaşam şansı; üçüncü evre kanserli kişilerin teşhisten sonra %34-35 oranında 1 yıllık yaşam şansı bulunmaktadır. 

Beş yıllık yaşam şansı; 3. evre kanserli kişinin 5 yıl yaşam şansı %10’dur. 3A evresinde kanser olanların %14-%15’i teşhis sonrası 5 yıl yaşam şansı vardır. 3B evresinde kanser olanların %5’i teşhis edildikten sonra 5 yıl yaşam şansı vardır. 

Hastaların kanser evresi ilerleyip, kanser tüm vücudu ele geçirince organlar fonksiyonlarını yerine getiremez ve hasta kurtulma şansını kaybeder. 

KaynaklarKullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...