Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

Koah ve Kalp Krizi – Etkileri, Belirtileri ve Önleme Yöntemleri

Koah dördüncü evrede sağ pulmoner yetmezliğe sebebiyet veren bir hastalıktır. Her iki hastalığın belirti ve bulguları benzer olmakla birlikte koah kalp yetmezliğini de tetiklemektedir.

Koah Nedir?

Başta sigara olmak üzere çeşitli parametrelerin verdiği zararla oluşan akciğer problemine ve solunum deformasyonuna koah denir. Dünyada ölüm sebepleri sıralamasında dördüncü sırada yer alan kronik obstrüktif akciğer hastalığı sigara tüketiminin artmasına bağlı olarak ilerleyen yıllarda üçüncü sıraya yükselmesi beklenen bir hastalıktır. Sigara bağımlılığı gittikçe artmakta ve sigaraya başlama yaşı gün geçtikçe düşmektedir.

Özellikle küçük yaş grupları için sigara akciğer gelişimini engellediğinden ve deformasyona uğrattığından oldukça tehlikelidir. Pediatri grubunda ve bebeklerde sigara dumanına maruziyet solunum problemleri doğurmakta ve kronik obstrüktif akciğer hastalığına sebebiyet vermektedir. Yetişkin bireylerde ise tütün ve tütün ürünleri, ortam havasızlığı, zehirli kimyasal maruziyeti, ve zararlı mikroorganizmalardan kaynaklı akciğer, solunum ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı meydana gelmektedir. Ayrıca mesleki maruziyet sonucu radyasyon, radon, astbest, krom gibi maddelerin aşırı dozda hava yollarına nüfuz etmesiyle de kronik obstrüktif akciğer hastalığı başlangıcı meydana gelebilmektedir.

Diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi kronik obstrüktif akciğer hastalığında da erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Bu nedenle risk grupları ve belirtileri bilinmeli bu parametreler doğrultusunda önlem planları uygulanmalıdır.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Risk Faktörleri

 • Hava yolu hiperreaktivitesi
 • Sigara Kullanımı, Pasif İçicilik
 • Solunum Enfeksiyonları
 • Doğum ağırlığı düşüklüğü
 • Sosyoekonomik seviye düşüklüğü
 • Stres, Anksiyete, Depresyon
 • Hava kirlilği, Enfekte Hava
 • Akciğerlerde Büyüme
 • Tuz oranı yüksek diyetler
 • Atopi
 • Alfa-1 antitripsin eksikliği durumu

 Koah ve Kalp Krizi Etkisi

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı hatalarında kalp ve damar hastalıkları oldukça sık görülmektedir. Koah ve kalp yetmezliği, koah ve kalp krizi gibi kombine hastalıklar çok fazla olmakla birlikte bu hastalıkların temel sebebi damar sertliği olarak gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda koah drek olarak kalp krizine ve kalp yetmezliğine sebebiyet veriyor veya koah kalp yetmezliği doğurur gibi ifadeler kullanmak doğru değildir. Ancak koah kalp krizini ve kalp yetmezliğini tetikleyebilir. Kronik obstrüktif ak hastalığı ve pulmoner yetmezlik belirtileri benzer olduğundan birey anamnezleri  tanı koymada oldukça önemlidir.

Ayrıca obstrüktif akciğer hastalığı, pulmoner yetmezliği arttıracağından tanılamada iki hastalıkta değerlendirilmelidir. Kronik obstrüktif ak hastalığı dördüncü evreye geldiğinde sağ pulmoner yetmezliğine sebebiyet verir. Ancak bu durum obstrüktif akciğer hastalığı sonucu olduğundan komplikasyon olarak değerlendirilmeye alınır. Koah ve pulmoner yetmezlik birlikteliğinde ileri yaş grubu, çok sigara içme, normalden yüksek hipertansiyon, kısa yürüme mesafesi gibi semptomlar gözlemlenir.Bu birlikteliğin risk faktörleri ise obezite, diyabet, tansiyon ve sigaradır.

Dolayısıyla diğer durumlarda olduğu gibi bu hastalık kombinasyonunda da risk faktörlerinden kaçınmak belirti ve bulguları stabil hale getirmek hastalığın seyrini iyileştirecek ve can kayıplarına yol açmayacaktır.

Önleme Yöntemleri

Koah ve kalp krizi birlikteliğinde tedavi ve önleme çalışmaları kesinlikle uzman hekimin yönlendirmesine bağlı ve uzman hekimin uygun gördüğü planlama doğrultusunda uygulanmalıdır. Çünkü birleşim halindeki hastalıklarda kullanılacak bir ilaç birinci hastalığa iyi gelirken ikinci hastalığın seyrini değiştirebilir.Kombine hastalıklarda tedavi bireyselleştirilmeli ve bu süreç yakın takibe alınmalı.

Önleme ve tedavi çalışmalarında hastaya düşen görev ise belirtileri doğrudan söyleyerek tanıya yardımcı olmak ve en doğru anamnezi vermektir. Hastaya gerekli testler yapıldıktan sonra başlangıç olarak ACE inhibitörleri ve ARB blokerleri düşük dozlarda verilebilir. Kullanıma devam ettikten bir süre sonra hastanın tolere edebildiği maksimum doza kadar çıkılabilir. Bu sırada kuru öksürük oluşabilir oluşan bu kuru öksürük koah öksürüğüyle karıştırılmamalıdır. Koah öksürüğü balgamlı ve mukozalı olmaktadır. İlaç maliyetleri dikkate alındığında ACE-inhibitörleri tercih edilmelidir. Ancak öksürük durumu hasta tarafından tolere edilemediğinde ARB’ye geçilebilir.

Ayrıca tedavi süresince uzman hekimin uygun gördüğü doğrultuda  statinler, diüretikler, beta blokerler, beta agonistler, kortikosteroidler ve antikolinerjik ilaçlarda kullanılabilir.Tedavi sırasında ilaçlar uzman hekimin kararıyla ve uygun gördüğü tedavi planı doğrultusunda kullanılmalıdır. Çünkü birleşim hastalıklarında hastaya özel tedavi uygulandığından birinci bireye iyi gelen ilaçlar ikinci bireyin değerlerini olumsuz etkileyebilmektedir.

KaynaklarKullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...