Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

KOAH Hastalığında Özür Oranları – KOAH Hastaları Malulen Emekli Olabilir mi?

KOAH Hastalığında alınacak özürlülük raporu oranı yüzde kaç olacak ve yüzde kaç özürlülük oranı ile malulen emekli maaşı alabilirim sorularına cevaplar arayacağız.

KOAH hastalarının özür oranının yüzde kaç olacağı ve malulen emekli olup olamayacağı konusu çok tartışılan ve sürekli gündemde olan konulardır. Ülkemizde engellilere sağlanan imkanlardan faydalanmak isteyen KOAH hastalarının belirli kriterleri sağlaması gerekiyor. Bu kriterler; ilgili devlet kuruşlarının yayınladığı yönetmeliklerde olan Özür Oranları Cetveli ve Maluliyet Cetveli adı verilen cetvellerde yer alır. Özür raporu verilip verilmeyeceği, eğer verilecekse özür oranının ne kadar olacağı, malulen emekli edilmesi gerekip gerekmediği veya engelli maaşı bağlanması gerekip gerekmediğine bu cetvellerdeki ölçütlere bakarak yorum yapılır.

Özür Oranları Cetveli

Özür oranları cetveli; hasta durumunun değerlendirilmesinde ve verilecek özürlülük raporunda objektifliğin sağlanması için doktorlara ve sağlık kuruluşlarına kolaylık sağlar. Özürlülüğün ölçütü olarak; hastalık nedeniyle yaşanan fonksiyon kaybı ve bu kaybın günlük yaşama olan etkileri ele alınmıştır.

KOAH hastalığı dolayısıyla özür oranı raporu düzenlenebilmesi için; KOAH tedavisi olsun veya olmasın hastalığın durumunda bir değişiklik olmayacağı kanaatine varılması gerekir. Yani uygulanan tedaviyle KOAH belirtilerinde iyileşme görülüyorsa kişi değerlendirmeye alınmaz.

Akciğer Hastalıklarında Özür Oranları

Akciğer hastalıkları, göğüs kafesi ve plevra hastalıkları veya akciğeri ilgilendiren diğer hastalıklar solunum ve dolaşım sistemine müdahale ediyor ise; özür oranları belirlenirken Solunum Fonksiyon Testi sonuçları göz önünde bulundurulur.

Solunum Fonksiyon Testi: Akciğerlerin ne kadar sağlıklı olup olmadığını ölçmek için kullanılan yöntemdir. Astım, KOAH, Bronşektazi, Sarkoidoz ve Akciğer Kanseri gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır.

KOAH hastalığı özür oranı belirlenebilmesi için; hastalıkta akut dönem denilen zamanda olunmaması gereklidir. Bu zamanda hastalık sürekli olduğundan daha şiddetli belirtiler gösterdiğinden değerlendirme yapmak hataya düşürecektir. Sadece hastalıktan muzdarip olmak yeterli değildir özürlülük oranının hesaplanabilmesi için. Aynı zamanda KOAH tedavisine başlanmış ve KOAH hastası klinik gözlem altındayken Solunum Fonksiyon Testi yapılmalıdır. Yapılan solunum fonksiyon testi sonucunda; hastalığın önceden belirlenmiş olan 3 kategoriden hangisine gireceğine karar verilir. Solunum Fonksiyon Testinin içeriğinde FVC, FEV1, FEV1/FVC değerleri yüzdelik oranlarla yazılıdır. Göğüs hastalıkları uzmanı bu değerleri yorumlayarak aşağıdaki tabloda yer alan kategorilerden hangisine gireceğine karar verir.

KOAH nedeniyle yaşanan fonksiyon kaybı  Özür Oranı (%)
Az Etkilenme 20
Orta Derecede Etkilenme 40
Ağır Derecede Etkilenme 80

Solunum Fonksiyon Testleri; Göğüs Hastalıkları Uzmanı veya Solunum Fonksiyon Testi (SFT) Teknisyeni tarafından yapılır. Solunum Fonksiyon Testleri karar vermede yetersiz kaldığı durumlarda; ekokardiyografi, arter kan gazları, egzersiz sonuçları gibi değerler dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

KOAH veya herhangi bir akciğer rahatsızlığından dolayı akciğer nakli olan kişilerdeki özürlülük oranı %70 olarak belirlenmiştir. Akciğer naklinin ardından yapılan solunum fonksiyon testi sonuçlarında bulunan değer Balthazard Formülü aracılığıyla eklenerek kişinin özürlülük oranı belirlenir.

Balthazard Formülü: Özürlülük oranının belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak birden fazla hastalığın veya sakatlığın bulunması halinde toplam kişideki toplam özür oranını bulmak için kullanılan hesaplama yöntemidir.

Balthazard Formülü ile Özür Oranı Hesaplanması

Maluliyet Cetveli

KOAH hastalarının malulen emekli olabilmesi için; SGK tarafından belirlenecek olan maluliyet derecesinin malulen emekliliğin ölçütlerine uyması gerekir. SGK Sağlık Kurulu; solunum fonksiyon testi sonuçlarını ve belirlenen özür oranını göz önünde bulundurarak 1’den 6’ya kadar olan maluliyet derecelerinden uygun olanı belirleyecektir. Hangi hastalıkların yüzde kaç kaç özür oranı ile hangi derece maluliyetten sayılacağı; 1053 sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileri ve Dereceleri Hakkındaki Nizamname’de detaylı olarak yer almaktadır.

Bu kanunda solunum sistemi rahatsızlıklarının maluliyeti ile ilgili olan maddeden bahsedelim. Kanunda; çalışma yeteneğini tamamen ortadan kaldıran, nefes alıp vermeyi devamlı olarak zorlaştıran boğaz, gırtlak ve akciğerlerin düzeltilmesi ve tedavisi imkansız olan hastalıkları 1.derece malul sayılma sebebi olduğu bahsedilir. Bu hastalıklara örnek olarak da; organların parçalanması, ameliyatla çıkarılması veya tamamıyla tıkanması gösterilir. Yani KOAH hastaları malulen emekli olabilir mi sorusunun cevabı kesinlikle evettir ancak buna karar verecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu’dur.

Kendisinde bir maluliyet durumu olduğunu düşünen kişi SGK il veya ilçe müdürlüğünde bulunan “Maluliyet Sigortası” birimine başvurarak bu konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilir.1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (3 oy, ortalama: 2,67 puan
Loading...