Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

Astım Hastalarının Rapor Oranları

astım hastalığında rapor oranları hastalığın seyrine hastalığın geçmişine ve sürekliliğine göre değişmekte olup ileri safhada olan hastalar için rapor alınması daha uygundur.

Astım Hastaları Heyet Raporu

Sağlık kurulu raporu düzenlenebilmesi için hastaların bizzat kendileri müracaat eder ve işlemleri başlatılır. İlk önce Dilekçe ile hastaneye başvurulur. Sonra evrak kayıttan giriş yapılarak Sağlık Kuruluna havalesi kabul edilir. Şahsın muayene olacağı poliklinikler için Sağlık Kurulu Muayene Fişi verilir. Sağlık Kurulu Muayene Kâğıdı Hazırlanır. Fotoğraflardan bir tanesi sağlık kurulu muayene kâğıdının sağ üst köşesine yapıştırıcı ile tutturulur. Kayıt işlemi biten evraklar şâhısa verilerek şahıs muayene için ilgili polikliniklere yönlendirilir. Sağlık Kurulu muayeneleri, ilgili uzmanlık dallarına ait polikliniklerde yapılır. Önceden tespit edilen Form poliklinik muayene tarihi, poliklinik kayıt numarası kayıt edilmek suretiyle, bulgular ve teşhis yazılarak imza edilir. Laboratuvar tetkik sonuçları ve filmleri bu forma eklenir. İşlemi tamamlanıp getirilen evrak teslim alınır, özürlü sağlık kurulu muayene defteri genel sağlık Kurulu muayene defterlerinden ilgili olanına kaydı yapılan sağlık kurulu muayene kâğıtları bilgisayar sistemi üzerinden yazılır. Şahıs en yakın tarihli Sağlık Kurulu toplantısına ilgili işlemlerin tamamlanması için davet edilir.

 Sağlık Kurulu’nun toplanması Sağlık Kurulu Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne göre Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftada 2 defa toplanır ve mevzuatlara uygun olarak çalışmalarını yürütür.

Sağlık Kurulu Raporları tanzimi Kurul kararlarının kaydı için bir defter tutulur. Bu defterin her sahifesi numaralanarak hastane baştabipliğince önceden mühürlenir. Kurul üyeleri deftere kaydedilen rapor suretlerini de imzalarlar. Kararın oy birliği veya çoğunlukla verildiği raporların karar bölümüne de mutlaka yazılır.

Düzenlenen raporların teslim edilmesi veya gönderilmesi

Elden teslim edilecek olan raporların birinci nüshaları ayrılarak şahıslara verilir. İlgili kuruma gönderilecek olan raporlara iki nüsha şeklinde hazırlanıp üst yazı yazılarak Baştabiplikçe onaylandıktan sonra giden evrak kayıt defterin kayıt edilerek bir nüshası ilgili kuruma gönderilir, diğer nüshası sağlık kurulu biriminde saklanır. Hastanın rapor oranı heyet ekibince incelenip düzenlendikten sonra karar verilir.Eğitim ve araştırma Hastaneleri Devlet üniversite Hastaneleri tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmektedir.

Akciğer Hastalıklarında Özür Oranları

Akciğer hastalıkları, göğüs kafesi ve plevra hastalıkları veya akciğeri ilgilendiren diğer hastalıklar solunum ve dolaşım sistemine müdahale ediyor ise özür oranları belirlenirken Solunum Fonksiyon Testi sonuçları göz önünde bulundurulur. Solunum ya da astım hastalıklarının özür oranı belirlenebilmesi için hastalıkta akut dönem denilen zamanda olunmaması gereklidir. Bu zamanda hastalık sürekli olduğundan daha şiddetli belirtiler gösterdiğinden değerlendirme yapmak hataya düşürebilir. Sadece hastalıktan muzdarip olmak yeterli değildir özürlülük oranının hesaplanabilmesi için. Aynı zamanda astım tedavisine başlanmış ve klinik gözlem altındayken Solunum Fonksiyon Testi yapılmalıdır. Yapılan solunum fonksiyon testi sonucunda; hastalığın önceden belirlenmiş olan 3 kategoriden hangisine gireceğine karar verilir. Solunum Fonksiyon Testinin içeriğinde FVC, FEV1, FEV1/FVC değerleri yüzdelik oranlarla yazılıdır.

 Göğüs hastalıkları uzmanı bu değerleri yorumlayarak aşağıdaki tabloda yer alan kategorilerden hangisine gireceğine karar verir.

Solunum Fonksiyon Testleri Göğüs Hastalıkları Uzmanı veya Solunum Fonksiyon Testi (SFT) Teknisyeni tarafından yapılır. Solunum Fonksiyon Testleri karar vermede yetersiz kaldığı durumlarda diğer testler ve değerler dikkate alınarak değerlendirme yapılır. 

 

 1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (2 oy, ortalama: 4,50 puan
Loading...