Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

Astım Hastaları Ve Malulen Emeklilik

Astım hastalarının malulen emekli olabilmeleri için belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Astım Hastalarının Malulen Emekli Olmaları 

Malulen emeklilik çalışmaya başlandıktan sonra çalışma gücünün ya da iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünün %60 nın kaybedilmesi halinde yaş şartı olmaksızın, kanunda belirtilen sigorta ve prim ödeme gün sayısı şartlarını sağlamış olmak şartıyla sigortalıya tanınan erken emeklilik hakkıdır. Malulen emeklilik şartları  ile ilgili önemli konulardan bir diğeri ise sigortalının veya işverenin talebi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde kurulan sağlık kurulları tarafından incelenmesi sonucu, 4/1-(a)(SSK) ve 4/1-(b)(BAĞ-KUR) sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60ını kaybettiği tespit edilen sigortalılar malul sayılmaktadırlar. Maluliyet kararı verilirken göz önünde bulundurulan hastalıklar arasında astım hastalığı da yerini almıştır.

Malulen emeklilik sevk işlemlerini yerine getirmek için Malullük sevk işlemi yaparken nelere dikkat edilmeli sorusuna cevap olarak Sağlık Kurulu raporlarının temini için sevk işlemleri, sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü ve sosyal güvenlik merkezlerince yapılmaktadır. Sigortalının bulunduğu yerde öncelikle Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerine, araştırma hastanesi yok ise, özel üniversite ve vakıf hastaneleri hariç üniversite hastanelerine, her ikisi de yok ise Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı asker hastanelerine, bunlardan hiç birisi yok ise Sağlık Bakanlığının tam teşekküllü hastanelerine sevk yapılmaktadır. Sevk yapılan hastanede sigortalının hastalığı ile ilgili branş doktoru bulunmadığı taktirde sevk belgeleri iade edilerek durum sevki yapan birime yazı ile bildirilir ve branş doktoru olan en yakın yetkili hastaneye sevki yapılarak sigortalının rapor alması sağlanır. Raporunu alan hasta, diğer istenen evraklarla birlikte SGK’ya başvuruyor. SGK Sağlık Kurulu Heyeti, kişiyle ilgili karar veriyor.

 

Kurum Sağlık Kuruluna Gönderilen Maluliyet Dosyasında;

 • Maluliyet talep dilekçesi,
 • İlk işe giriş bildirgesi
 • Erkek sigortalılar için askerlik süre belgesi
 • Eğer sigortalı askerlikten muaf tutulmuş ise buna ait askeri hastanece düzenlenmiş ayrıntılı muayene bulgularını içeren sağlık raporu (askerlik sakat raporu),
 •  İlk işe giriş sağlık raporu veya beyanı,
 • Sevk sonucu sağlık tesisince usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı tıbbi belgeler
 • Sigortalının mevcut rahatsızlığı ile ilgili daha önce almış olduğu raporlar, tıbbi belge ve epikrizlerin (çıkış özeti) birer örneği
 • Sgk’nın  sigortalıya daha önce verilmiş bir maluliyet kararı mevcutsa, bunun bir örneği ile dayanağı olan rapor ve diğer belgelerbulunmalıdır.

Engelli Raporu İle Malullük Raporu Arasındaki Fark

Engelli sağlık kurulu raporunda esas alınan ölçütler ile malul sayılmaya ilişkin sağlık kurulu raporlarda göz önünde bulundurulan ölçütler farklıdır. Engelli sağlık kurulu raporuyla, kişinin hastalıklarının tamamı birleştirilerek ve memurun tüm vücuduna ilişkin fonksiyon kaybı oranı belirlenirken; malul sayılmaya ilişkin raporda hastalıklar birleştirilmemekte ve en ağır hastalığına göre kayıp oranı belirlenmektedir.

Haklarında düzenlenen sağlık kurulu raporlarına istinaden malul sayılan memura, malullük aylığı bağlanabilmesi için;

 • En az 10 yıldan beri sigortalı olması ve primlerinin en az 1800 gün ödenmiş olması,
 • Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olması ve primlerinin en az 1800 gün ödenmiş olması (sigortalılık süresi şartı aranmadan)gerekmektedir.
 • Malulen emeklilik, çalışanın sakatlanması veya tedavisi imkansız hastalık sebebiyle görevini yapamayacak duruma gelmesi halinde uygulanıyor.En az 10 yıl sigortalı olanlar veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan çalışanlar bu haktan yararlanabiliyor.

Astım, KOAH ve uyku bozuklukları ile bazı kardiyolojik hastalıklarla ilgili yeni kriterler oluşturuldu ve Malulen emeklilere ödenecek maaş ise 971 lira olarak belirlendi.

 1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (2 oy, ortalama: 4,50 puan
Loading...