Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

KOAH Hastalığının Oluşumunu ve Gelişimini Etkileyen Faktörler

Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla yayınlanan istatistiksel verilere bakıldığında KOAH, ölüme sebebiyet veren hastalıklar içerisinde 4. sırada yer alıyor. Yalnızca bu veri ışığında bakıldığında dahi KOAH’ ın ne denli tehlikeli ve ölümcül bir hastalık olduğu rahatlıkla görülebilir.

En Önemli Etken: Sigara

Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla yayınlanan istatistiksel verilere bakıldığında KOAH, ölüme sebebiyet veren hastalıklar içerisinde 4. sırada yer alıyor. Yalnızca bu veri ışığında bakıldığında dahi KOAH’ ın ne denli tehlikeli ve ölümcül bir hastalık olduğu rahatlıkla görülebilir.

Bu noktada bireylerin aklına gelen sorulardan bir tanesi de “KOAH bulaşıcı mıdır?” sorusudur. Bu soruya net bir şekilde KOAH hastalığı bulaşıcı değildir yanıtı verilebilir. Hastalığı meydana getiren ve ilerlemesine sebebiyet veren en önemli etkenin aktif sigara kullanımı yahut pasif olarak sigara dumanına maruz kalmak olduğunu belirtmek gerekir. Tahmin edilebileceği gibi KOAH`ı meydana getiren tek bir etmen değildir. Sigara dumanı yanında hastalığın meydana gelmesine sebebiyet veren etkenleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  1. Çeşitli nedenlerden ötürü toz ve vücuda zararlı gazlar solumak: Özellikle madenlerde çalışan işçiler bu duruma verilebilecek en net örnektir. Yeterli önleyici tedbirler alınmadığı takdirde 10 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bir maden işçisinin KOAH hastalığına yakalanması mümkündür. Bunun yanında çimento fabrikalarında ve hububat tarlalarında çalışan bireylerin de toz ve zararlı gazlardan dolayı KOAH hastası olma riskleri vardır. Bu nedenle meslek risklerini dolayısıyla hastalığa yakalanma oranını minimize etmek için alınabilecek gerekli koruyucu önlemler asla göz ardı edilmemelidir.
  2. Hava kirliliği: Sanayileşmenin getirdiği etkilerden biri olarak büyük kentlerde hava kirliliği günümüzde de genel bir problem olarak varlığını sürdürür. İnsan doğasına ve akciğerler zararlı olan bu havanın birey tarafından solunması bronşit oluşumuna sebebiyet verir. İlerleyen evrelerinde ise bronşit, KOAH hastalığı oluşumunu tetikleyebilir.
  3. Ortamdaki havanın kirli olması: Ev ya da iş ortamında dikkat edilmesi gereken kurallardan bir tanesi de ortamı yeterince havalandırmaktır. Belirli periyotlarla yapılması gereken bu hava sirkülasyonu, ihmal edildiği takdirde KOAH hastalığı oluşumunu tetikleyebilir.
  4. Kalıtımsal bozukluklar: Genlerin etkisi de hastalığı tetikleyici rol oynayabilir. Akciğerlerin ve hava yollarının normal bir şekilde gelişmemiş olması bireyde KOAH hastalığı oluşumuna sebebiyet verebilen nedenlerden biridir.
  5. Vücudun uzun bir süre hareketsiz kalması ve hava yollarının etkili bir şekilde temizlenememesi

İlerlemeyi Durdurmak Mümkün

Hastalığın oluşumunu tetikleyen nedenlerden bahsettikten ve bulaşıcımı sorusuna yanıt verdikten sonra hastalığın ilerlemesine etkiyen faktörlerden bahsetmek konunun anlaşılırlığına olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Öncelikli olarak hastalığı meydana getiren etmenlerle, akciğerlere yayılmasını yani ilerlemesini sağlayan etmelerin aynı olduğunu belirtmek gerekir. Bu nedenle hastalığın vücuduna daha fazla yayılmasını istemeyen bireyler öncelikli olarak varsa sigara alışkanlığını bırakmalıdır. İkinci adım olarak ise hastalığın ilerlemesini sağlayan havası kirli ortamlardan uzak durmalı ve sık sık açık havada yürüş ve spor gibi fiziksel aktiviteler yapmaya özen göstermelidir. Bunların yanında sahip olduğu meslekten ötürü vücuda zararlı gazları solumak durumunda kalan ve bu nedenle KOAH hastalığına yakalanan bireylerin derhal işlerini terk etmeleri ve doğru tedavi süreci için uzman hekim kontrollerine başvurmaları gerekir.

Bireyin hastalığa sebebiyet veren etmenleri ortadan kaldırması tedavi sürecinin başarıya ulaşması açısından da oldukça önemlidir. KOAH hastası birey bir önceki paragrafta listelenen etmenlerden uzak durmadığı takdirde hastalık vücutta yayılmaya devam edecek ve bir süre sonra bireyi tamamen esir alarak hayatını sonlandıracak düzeye gelecektir. KOAH hastalarının tedavi başarı düzeylerine bakıldığında görülen düşük oranın sebeplerinden biri de budur. O nedenle, eğer birey hastalığı ilerleten etmenlerden en kısa süre içerisinde vazgeçmez ise uygulamaya çalışılan tedavide başarıya ulaşma şansı neredeyse yok denecek kadar azdır ifadesi doğru bir ifade olacaktır.

Genel ifadelerle toplamak gerekirse; vücuda zararlı gazları solumak, genetik faktörler, hava kirliliği ve aktif ya da pasif sigara dumanına maruz kalmak KOAH hastalığını meydana getiren ve aynı zamanda ilerleten etkenlerdir.

Belirtilen faktörlerden uzak durmak hastalığın ilerlemesini önleyecek ve bireyin şikayetlerini kısmen de olsa azaltacaktır. 1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 oy, ortalama: 5,00 puan
Loading...