Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

Akciğerde Kitle Görülmesi, Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri

Akciğer hücre yapısında meydana gelen değişiklik ve bozulmalar başka hücreleri etkilemeye ve yayılmaya başladığında bu durum akciğerde kitle olarak adlandırılmaktadır. Kitle, bölgesel olabileceği gibi kan yoluyla başka bölgeleri de etkileyebilir.

Akciğerde Kitle Belirtileri

Akciğerde Kitle Oluşumu

 Çoğu akciğer kitlesi yayılıncaya kadar herhangi bir belirti oluşturmaz, ancak bazı kötü huylu kitlelerde yayılma hızı ve kitlenin yerine bağlı olarak belirtiler daha erken fark edilebilir. Belirtileri erken fark etmek tedavi sürecini etkiler. Çoğu zaman hasta öksürük gibi yaygın görülen belirtileri başka hastalıklarla da karıştırabilmekte ve belirtileri ciddiye almamaktadır.

En sık görülen belirtiler arasında; 

  • Balgam miktarında artma, balgamlı öksürük, balgamın pas rengi olması;
  • Nefes alırken göğüste ağrı hissi, nefes darlığı, hırıltı;
  • Bronşit, astım gibi rahatsızlıklarda hastalık süresinin uzaması;
  • Bağışıklık sisteminin zayıflaması, enfeksiyonlara açık olması; 
  • Kan tahlilleri sırasında görülen düşük sodyum ve normalin üstünde kalsiyum seviyeleri;    

Kitle başka organlara metastaz yaptığında kötü huylu demektir ve belirtileri daha şiddetli olur. Örneğin, beyni etkilemesine bağlı olarak baş dönmesi, denge kaybı izlenirken; karaciğeri etkilemesine bağlı olarak ciltte sarılık gibi renk değişimi izlenir; kemikleri etkilemesine bağlı olarak fazladan kemik üretimi ya da kemiklerde hassaslaşma ve kırılma gözlenebilir.

Nedenleri ve Tanı Yöntemleri

 Hastalığın nedenleri arasında birçok faktör sayılmaktadır. Bu faktörlerin en başında sigara kullanımı yer alsa da bazen hiç sigara kullanmamış hastalarda da akciğerde kitle oluşumu tespit edilir. Hücre bozulmasını tetikleyecek üst düzey radyasyona maruz kalma, hormonlu gıdalar, kimyasal atıklarla temas etme, kirli hava, kot taşlama gibi teksitil işlerinde çalışma gibi birbirinden bağımsız nedenler kitle oluşumunu tetiklemektedir. Risk grubunda olan kişiler yukarda sayılan kitle belirtileri ortaya çıkar çıkmaz doktora görünmelidir. 

Amerikanın önde gelen araştırma hastanelerinden biri olan Cleveland Clinic Hastanesinin yayınladığı verilere göre; 

  • Akciğerde kitle teşhisi konmuş hastaların yüzde 25’i hiç sigara içmemiş hastalardan oluşmaktadır. 
  • Teşhis konuşan her 3 hastadan 2’si 65 yaş üstündedir. 
  • Hastaların yüzde 25’inde kitlenin nedenleri tam olarak tespit edilememiştir. 

Hastalığın teşhisi sırasında kullanılan yöntemlerden bazıları; Kan tahlilleri, göğüs röntgeni, bilgisayarlı tomogrofi, bronkoskopi olarak adlandırılan içerden görüntüleme teknikleridir.  Sonuçlar genelde tek bir doktordan çok konuda uzman olan onkolog, göğüs hastalıkları uzmanı ve radyoloji hekimi tarafından birlikte değerlendirilir. Süreç içindeki gelişmeler birlikte izlenir.

Kitle kötü huylu olduğunda sağ lobda ve sol lobda birlikte görülebileceği gibi karaciğerler, kemikler ve beyni de etkileyebilir. 

Akciğerde Kitle Tedavisi

 Kesin tanının ardından tedavi yöntemi doktor tarafından uygun görülen bir şekilde yapılmaktadır. Akciğerde kitle iyi huylu ya da kötü huylu olabilir.  Bu açıdan sağ ve sol akciğerde kitle oluşumu arasında bir bağ olup olmadığına dikkat edilir. Tedavi yöntemini kitlenin yeri, yayılım gösterip göstermediği, etkilediği başka organlar olup olmadığı, büyüklüğü ve büyüme hızı gibi faktörler etkilemektedir. Sıklıkla akciğer filminde kitlenin büyüklüğü ve genel yapısı tespit edilir. Şekli dallanmış, kenarları belirsiz olan kitleler kötü huylu demektir.

Kitlenin tedavisi sırasında ilaçla terapi, radyasyon terapisi, kemoterapi, immünterapi ya da kitlenin çıkarılabilmesi için ameliyat gibi yöntemlerden uygun olan yöntemlerden biri ya da birkaçı seçilebilir.

 Kemoterapinin yan etkileri arasında mide bulantısı, kusma, saç dökülmesi, ağız yaraları ve yorgunluk görülür.

Yine tedaviyi destekleyici olarak diyet uygulaması yapılabilmektedir. Bazı çalışmalar bitkisel tedavi yöntemlerinin olumlu sonuçlar verdiğini kanıtlamaktadır.  Akciğer kitlesine iyi gelen bitkiler arasında özellikle hücrelere oksijen taşınmasında yardımcı olan C vitamini açısından zengin gıdalar sayılabilir. Yine soğan kürleri içerdikleri antioksidanlar ile normalin üstünde olan mukusu parçalayarak dışarı atmaya yardım etmektedir. Bitkisel tedavi yöntemleri kitleyi tamamen yok etmese de belirtileri azaltarak yaşam kalitesini yükseltir. 

Akciğerde Kitle Ameliyatı

Akciğerde kitle ameliyatı öncül olan biyopsi ve tüm kitleyi almaya yönelik olarak yapılan ameliyatlar olarak 2’ye ayrılır. Biyopsi, kitlenin yapısını tespit etmek amacıyla kitleden örnek alınarak, labaratuvar ortamında izlenmesidir. Alınan örnek incelenerek tanıda kullanılmaktadır. Biyopsiden sonra tedavilere devam edilir.Tedaviler boyunca 5 cm, 6 cm, 7cm ve üstünde büyüklüğü olan kitlenin gelişimi izlenir.

Ameliyat bir lobda ya da her iki lob arasında olabilir. Kitleyi çıkarma derecesi, tümörün büyüklüğüne, konumuna ve ne kadar yayılmış olduğuna bağlıdır.

Kişinin ameliyat olması için gereken bazı şartlar vardır. Bunlar, kitlenin iyi huylu olması ama ilaçla tedaviye yanıt vermemesi, kötü huylu fakat stabil olması-büyümemesi, bulunduğu lobda kapladığı alanın 10 cm üstünde olmaması, bulunduğu lobdan farklı bölgelere sıçrama yapmamasıdır. Tedaviler boyunca kitle izlenerek ameliyat kararı verilir.

Günümüzde akciğer kitle ameliyatları çok zor olmamakla birlikte kitlenin büyüklüğü ve yapısına bağlı olarak  İyileşme süreci birkaç hafta ve üstünde olabilir. Ameliyat sonrası hastanın gelişmeleri izlenerek tedavi rehabilitasyon sürecine geçilir.

Kaynaklar1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 oy, ortalama: 5,00 puan
Loading...