Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

Akciğer kanseri 1.evresi belirtileri ve tedavi şekilleri

Akciğer kanserinde erken teşhisin önemi büyüktür.bunun için herhangi bir belirti gözleniyorsa hemen doktora başvurulmalı ve gerekli önlemleri alınmalıdır.

Akciğer kanseri 1.evre ve belirtileri

Akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır. Burada oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyür, daha ileriki aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak oranlara yayılarak (karaciğer, kemik, beyin vb. gibi) hasara yol açarlar. Daha önceden akciğer kanseri geçirmiş olmak: Bir kere akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olmuş veya ışın tedavisi uygulanmış olanlarda ikinci bir kanser gelişme riski vardır. Hastalık oldukça ileri aşamalara gelene kadar önemli şikâyete yol açmayabilir. Ailesinde akciğer kanseri veya genç yaşta akciğer kanseri gelişme öyküsü olan kişilerde akciğer kanser gelişme riskinde 2 kat artış vardır. Sigara ve diğer tütün ürünleri akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden biridir. Çevresel ve Mesleki Risk Faktörleride hastalığın gelişmesinde ve ilerlemesinde etkendir.1.evre akciğer kanserinde belirtiler oldukça önem taşır.

Akciğer kanserinde Yeni başlayan belirtileri

 • Geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük
 •  Öksürürken kan veya kanlı balgam çıkarmak
 • Derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken kötüleşen göğüs ağrısı
 • İştahsızlık, kilo kaybı
 • Halsizlik, yorgunluk
 • Ses kısıklığı
 • Nefes darlığı
 • Sürekli tekrarlayan veya geçmeyen bronşit veya zatürre gibi akciğer enfeksiyonları

Akciğer kanserini ilerlediğinde olan belirtiler

 • Kemik ağrısı (sırt veya kalçalarda ağrı olması gibi)
 • Beyindeki veya omuriliğe yayılmış kansere bağlı sinir sistemi değişiklikleri (baş ağrısı, bir kol veya bacak uyuşma ya da zayıflık, baş dönmesi, denge sorunları veya nöbetler)
 • Kanserin karaciğere yayılmasıyla cildin ve gözlerin sararması (sarılık),
 • Kanserin cilde veya lenf düğümlerine (bağışıklık sistemi hücreleri topluluğu) yayılması nedeniyle vücudun yüzeyine yakın yumrular, örneğin boyun bölgesinde veya köprücük kemiğinin üstünde

Bu kötü hücreler akciğer kanserini bu kadar tehlikeli yapan en önemli faktördür. Akciğer kanserleri mikroskop altında izlenen hücrelerin görüntüsüne göre 2 gruba ayrılır

 • Küçük hücreli (yulaf hücreli) akciğer kanseri
 • Küçük hücreli dışı akciğer kanseri.

Kanser tanısı konduktan sonra hekiminiz öncelikle hastalığın yaygınlığını veya bir başka deyişle hangi aşamada olduğunu (evre) saptayacaktır.

Akciğer Kanseri 1.Evre Tedavisi Ve Yaşam Süresi

Kanserler genellikle ilk ortaya çıktığı dokuya göre adlandırılır. Akciğer kanseri ilk önce akciğerde başlar ve akciğer kanseri olarak bilinir. Kanser tanısı konduktan sonra hastalığın hangi aşamada yani hangi evrede saptanmalıdır. Bu evreleme, uygulanacak tedavi yöntemlerine ve sıralamasına karar vermede gereklidir. Akciğer kanseri 4 ana evrede gruplananır. Doğru evreyi saptamak için karın veya beyine yönelik bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme, kemik taraması, PET gibi tetkikler yapılır. Tedavi hastalığın evresine göre de değişmektedir.

Akciğer kanserinin tipi ve evresine göre cerrahi, kemoterapi (ilaçla tedavi), radyoterapi (ışın tedavisi) seçeneklerinin bazıları ya da hepsi hastanın ve hastalığın özelliğine göre farklı sıralamalarla uygulanmaktadır. Kanser tedavisinde amaç hastalığı mümkünse yok etmek, değilse sınırlamak, sağkalımı uzatmak ve hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup; tedavi kararında kanserin yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir.akciğer kanseri 1.evre yaşam süresi hemen kontrol altına alınırsa uzun ve sağlıklı yaşam  mümkün olmaktadır.

Akciğer kanserinde Üç çeşit tedavi yöntemi vardır

 • Cerrahi (kanseri alıp çıkartmak)
 • Radyasyon (ışın) tedavisi (yüksek-doz x-ışınları veya diğer yüksek-enerjili ışınlar kullanarak kanser hücrelerinin öldürülmesi)
 • Kemoterapi (kanser hücrelerini öldürmek üzere ilaçlar kullanılması)

Hastalığın erken evrelerinde (evre I ve II, bazı evre III hastalar) ameliyatla tümörlü doku, etraftan bir miktar sağlam doku çıkarılarak, bazen tüm bir akciğer lobu alınarak temizlenebilir. Genel olarak ameliyatla tamamen çıkarıldığı ve çevrede hiç hastalık kalmadığı durumlarda başka tedaviye gerek yoktur. Ameliyat sonrası doktor düzenli aralıklarla kontroller yaparak gözlem altına tutar. Nadiren de olsa ameliyat sonrasında bazı hastalara ışın tedavisi (radyoterapi) tavsiye edilebilir.

Akciğer kanserinin erken evresinde, hastada ameliyata engel olmayan başka bir hastalık yoksa en etkin tedavi ameliyattır. Akciğer kanserinde cerrahi tedavi önerilenler, aslında hastalıkları nispeten erken evrelerde olan ve ameliyatla kanserli doku tam olarak çıkarIlabildiğinde yaşam şansı en yüksek hasta grubunu oluşturmaktadır. Genel olarak doktora başvuran akciğer kanserli olguların yaklaşık %80-85′ i ameliyatla tedavi olabilme şansını yitirmiş durumdadır. Bazı bilimsel kanıtlar, meyve ve sebzelerden zengin beslenmenin akciğer kanserinden korunmada yardımcı olduğunu göstermiştir.

Kaynaklar1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 oy, ortalama: 5,00 puan
Loading...