Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

Akciğer Kanseri Hastalığının Evreleri Nelerdir ve Neyi İfade Eder ?

Akciğer kanserinin hangi evrede olduğunun belirlemesi uzman hekim açısından oldukça önemlidir. Evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre uzman tedavi planı hazırlama aşamasında geçer.

Akciğer Kanseri Evreleri

1- 2 ve Üçüncü Evreler

Akciğer kanseri evreleri kişiye de ve uzmana kanseri hücrenin ne kadar büyük olduğu ve yayılıp yayılmadığı konusunda bilgi verir. Akciğer kanserinde evreleme Evreyi bilmek uzmana hangi tedaviye ihtiyaç olduğuna karar vermesine yardımcı olacaktır. Akciğer kanseri adı verilen  kanser türü için basitleştirilmiş bir evreleme sistemi de vardır.

 1 Evre

Birinci evre akciğer kanseri sürecinde  hücreler çok normal hücrelere benzer. Düşük düzeyde büyüme eğilimi gösterirler ve yüksek dereceli kanser hücrelerine göre yayılma olasılıkları daha düşüktür. Bundan dolayı erken evre karaciğer kanseri adına verilir.  Küçük hücreli erken evre akciğer kanserinde tedavi olanağı üst düzeydedir. Erken dönemde fark edildiği için yaşam süresi oldukça uzundur.

2 Evre

Hücreler 1.evreye göre daha anormal görünür ve yayılma ihtimalleri daha yükseltir. Hücreler hızlı bir şekilde büyüme eğilimi gösterirler ve yayılma eğilimindedirler. Aşama 2A ve 2B’ye bölünebilir. Etkilenen akciğerin bir kısmı çökmüş olabilir.

Evre kanserin boyut olarak 4 cm ile 5 cm arasında olduğu anlamına gelmektedir. Herhangi bir lenf nodunda kanser hücresi bulunmaz. Bu dönemde nüks eden sorun için uzman hekim gerekli kontrollerden sonra ve testlerden sonra kemoterapi bile verebilir. Bu evredeki yaşam süresi 3 ve 4. evreden daha uzundur. Birinci evreden sonra ortaya çıkan bu evrede kısa sürede tedavi gerekir. Aksi takdirde hücreler hızlı bir şekilde yayılabilir.

3 Evre

Üçüncü evre akciğer kanseri kendi içinde   3A, 3B ve 3C’ye bölünebilir.

Aşama 3A

Kanser 5 cm büyüklüğündedir ve tümörle aynı taraftaki göğüsün ortasındaki lenf nodlarına kadar yayılmıştır. Yahut aşağıdaki şekillerden bir tanesinin durumundadır.

 • 5 cm ile 7 cm aralığındadır ve aynı akciğer lobunda birden çok tümör bulunur.
 • Kanserli hücre 7 cm’den daha büyüktür. Lenf düğümlerine yayılmamışsa farklı alanlara yayılmış olabilir. 
 • Kanseriniz aynı akciğerin birden fazla lobunda yer alabilir. Etkilenmiş akciğere yakın lenf nodlarında kanser hücreleri de olabilir.
 1. evredeki 3B de farklı anlamlara gelebilir.
 • Kanser 5 cm’den daha  küçük ve bölgelerden birinde lenf nodlarına yayılmıştır.
 • Sorunlar 5 cm ila 7 cm aralığındadır ve göğsün merkezinde bulunan  lenf nodlarına yayılmıştır.
 • Sorun herhangi bir boyutta olup, göğsün merkezinde bulunan lenf düğümlerine yayılmıştır. Buraya yayılmamışsa vücudun farklı bölgelerine sıçramıştır. 
 • Kanserli hücre göğsün merkezindeki bulunan lenf düğümlerine yayılmış olduğu anlamına gelebilir. Akciğer tümörü 7 cm’den daha büyük boyuttadır veya göğüs bölgesine büyük bir yapı yayılmıştır.

Evre 3C de farklı şeyler ifade edebilir. 

 • Lenf düğümlerine yayılmıştır.
 • Aynı akciğerin farklı bir lobunda birden daha fazla tümör bulunur.
 • 3.evrenin son aşamasında kanserli hücreler 7 cm’den büyükse bir ya da daha çok organa yayılabilir.
 • Birden daha fazla akciğer lobunda tümör bulunur.

Tedavi

Kemoterapi sonrası cerrahi; Akciğerin belli bir kısmını ya da tamamını çıkarmak adına kemoterapi ve cerrahi uygulama yapılabilir. Ameliyattan sonra daha çok kemoterapi uygulaması yapılır.

Cerrahi sonrası kemoterapi; Ameliyattan sonra kemoterapi işlemlerine devam edilir. Daha sonra da radyoterapiye başlayabilir.

Ameliyat edilemeyecekse; cerrahi uygulama mümkün değilse uzman hekim radyoterapi, kemoterapi veya radyoterapi işlemlerine devam ederim. Bu süreçteki yaşam süresi hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır.

4 Evre

Dördüncü evre akciğer kanseri kendi içinde 4A ve 4B olmak üzere iki bölümde incelenir. 

4A  sürecinde aşağıdakilerden herhangi birisi anlamına meydana gelir.

 • Her iki akciğerde de kanser bulunur.
 • Kanser akciğerin örtülmesinde veya kalbin kaplanmasından olur.
 • Akciğerlerin etrafında veya kalpte kanser hücreleri bulunur.
 • Göğüs dışına, lenf noduna, karaciğer veya kemik gibi bir organa yayılan tek bir kanser bölgesi olduğu anlamına gelebilmektedir.

4B sürecinde kanserin bir veya daha çok organın birkaç bölgesine yayılmış olduğu anlamını taşır.

Tedavi

 Kanserin evresi ve durumu tedavi planı hazırlama konusunda uzman hekime gerekli detayları verir. Tedavi durumu da aşağıdakilere bağlıdır:

 • Kanserin başladığı hücrelerin türüne 
 • Kanserin nerede olduğuna
 • Sahip olunan diğer sağlık koşullarına

Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisi küçük hücreli dışında olan akciğer kanseri tedavisinden daha farklıdır. Tedavi kanseri olabildiğince uzun süre kontrol etmeyi ve oluşan semptomları azaltmayı amaçla.

Eğer yeterli düzeyde  iyi iseniz:

 • Kemoterapi
 • Hedefli kanser ilaçları kullanımı yapılır.

Belirtileri kontrol altına tutmak adına bir veya daha çok tedaviye ihtiyaç uygulayabilir. Bunlar;

 • Dış radyoterapi
 • İç radyoterapi 
 • Lazer tedavisi uygulaması 
 • Tümörü dondurma 
 • Hava yolunu açık tutmak adına kullanılan sert bir tüp
 • Işık terapisi 

Tedavi planı kanseri mümkün olabildiğince uzun süre boyunca kontrol etmeyi ve semptomları azaltmayı amaçlamaktadır. Hastanın sağlık durumuna bakılarak kemoterapi uygulaması yapılır. Kemoterapi uygulamasından iyi sonuç alınırsa kemoterapiden sonra göğüse radyoterapi uygulanır. Tedavinin bitmesinden sonra baş bölgesine radyoterapi uygulanabilir. Bu uygulamaya tıbbi anlamda  profilaktik kranial radyoterapi (PCR) ismi verilir. Bunun sebebi küçük hücreli akciğer kanserinin beyin bölgesine yayılmasını önlemektir. Radyoterapi, beyin bölgesine yayılmış taramalarda görünmeyecek kadar küçük kanser hücrelerinin öldürülmesini amaçlar. Aşağıda bulunan durumlarda profilaktik kranyal radyoterapiye yapılması gerekebilir; 

 • Kemoterapi veya radyoterapi tedavisi kanserinizi durdurduysa
 • Genel sağlık durumunda iyileşmeler meydana geldiyse

Belirtileri kontrol altında tutmak için bir veya daha çok tedavi uygulaması da yapılabilir. Bu uygulamalar içinde;

 • Radyoterapi
 • İç radyoterapi (brakiterapi)
 • Lazer tedavi
 • Tümörü dondurma işlemleri (kriyoterapi)
 • Hava yollarını açık tutmak için sert  tüp uygulaması (stent olarak adlandırılır)

Kaynaklar1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 oy, ortalama: 1,00 puan
Loading...