Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

Ventilatör İlişkili Pnömoni – Nedir, Neden Olur ve Tedavi Süreci

Sık rastlanan ve tedavi olanakları bakımından da kısıtlı bir tedavi yöntemine sahip olan sağlık problemlerinden bir tanesi de Vantilatör İlişkili Pnömoni olmakta.

Genellikle karşılaşılan kişiler yoğun bakım ünitelerinde ve mekanik ventilasyon uygulanan hastalar olmakta. VİP olarak 48 saatten fazla süren entübe hastalarında gelişmekte olan bir sağlık problemi de diyebiliriz. Hastalığın teşhis edilebilmesi için akciğer röntgeni çekilmesi gerekir. Tanı öncesinde önceki mekanik ventilasyon kültür sonuçlarının edinilmesi gereklidir.

VİP

 • Kaba mortalite hızı %20 ila -70 arasında
 • Mekanik ventilasyonlu hastaların %20 sinde gelişim gösterir
 • Her hastalıkta olduğu gibi erken tanı ve erken tedavi oldukça önemlidir

Vantilatör İlişkili Pnömoni Neden Olur

Tedavi için tanı aşamasına gelindiğinde olgular göz önünde bulundurulduğunda &50 oranla hastalığın belirtileri saptanamamaktadır. Bunun nedeni ise kişinin test öncesinde kullanmakta olduğu antibiyotik değerlerinin kültür testini etkilemesinden kaynaklanmaktadır. 2 ana gruba bağlı olarak Pnömoni hastalığını gruplandırabiliriz. Ventilasyonun ilk 5 gününde ortaya çıkan etkileşimler ve 5. gün sonunda saptanan etkenler.

İlk 5 gün içerisinde yani Erken VİP (mekanik ventilasyon kapsamında ortaya çıkan etkiler);

 • Streptococcus pneumoniae
 • Haemophilus influnzae
 • Catarrhalis

Geç VİP ise;

 • aeruginosa
 • Acinetobacter spp
 • Enterobacter spp
 • MRSA Staphylococcus

Genellikle yaşı ilerlemiş kişilerde kronik olarak gözlemlenen abostrüktif akciğer hastalarında ise 4 kez ve buna bağlı olarak entübe hastalarında ise daha sık VİP meydana geldiğini söyleyebiliriz.

Pnömoni

Günümüzde gerçekleştirilen tanı ve saptama işlemleri doğrultusunda yoğun bakım hastaları için VİP tanısı koyulması oldukça sorunlu bir işlemdir. Bu değerlendirme kapsamında hastada meydana gelen şikayetlerden yola çıkarak klinikal değerlendirmelere bağlı olarak bir teşhis koymak oldukça zordur. Bu değerlendirmelere bağlı olarak bu kriterler baz alınarak uygulanan tedavi süresinde veyahut tedavi işlemlerinin başlanmasının geciktirilmesi sonucunda hastalık aşaması bakımından istenmeyen sonuçlara ulaşılması kaçınılmaz. Tedavi uygulaması kapsamında değerlendirilecek kültür sonuçları ile tanı yapmak bizleri direk doğru sonuca ulaştırmamaktadır. Bunun için enfekte dokuda çoğalan bakteri sayısı ile histolojik hasar değerleri baz alınmaktadır.

Ventilatör İlişkili PnömoniTrakeobtonşit tablosunda gözlemlenebilmektedir. Klinik açıdan;

Yanıklar, pankreatit, taşikardi, yüksek ateş ve lökositoz benzeri hastalıkların süre gelmesi ile ağır olarak seyreden sağlık problemlerinden bir tanesidir.

Radyolojik olarak her ne kadar tanıda bulunma düşük ihtimalli olsa da;

Mikrobiyolojik olarak ise;

 • Alt solunum yolu örneklendirmesi
 • Üst solunum yolu ve endotrakeal tüp içinde bakteriyel kolonizasyon
 • Kan kültür
 • Plevral sıvı

Vantilatör İlişkili Pnömoni Nasıl Geçer

Vantilatör İlişkili Pnömoni alanında hastalar için en uygun tedavi uygulaması yapılabilmesi için çalışmalar söz konusu olmaktadır. VİP tedavisi konusunda istikrarlı kararlar verebilmek adına mikrobiyolojik olarak ve klinikal açıdan sonuçlar doğru bir şekilde tespit edilmeli. KPİS skorunun bu tedavide değerlendirme açısından önemi oldukça fazladır. KPİS skotu < 6 ise tedavi uygun formda yapılabilir. Lakin bu değer > 6 ise o zaman hastalık durumu tedavi için uygun değildir. Bu süreç içerisinde kültür testi sonuçlarına göre elde edilen sonuç negatif ise o vakit vankomisin kesilmelidir. İlk olarak uygulanmakta olan yüksek doz standart doza indirilmelidir. Hastalık VİP tanısından uzaklaşmakta ise o vakit tedavi sonlandırıla bilinmektedir.

Tedavi süresi hakkında bilgi verecek olursak VİP tedavi süresi ortalama olarak 14 ila 21 gün arasında sürmektedir. Tedavinin gidişatına göre değerlendirmede bulunulması sonucunda hastanın tedaviye başladığı süreç gözlemlenir ve bu süre zarfında eğer ki erken dönemli bir etkileşim söz konusu ise o vakit tedavi daha kısa sürede sonlandırılmaktadır. Yani özetlemede bulunacak olursak tedaviden ne denli sonuç alınırsa tedavi gidişatına bağlı olarak süre ayarlaması bu formda belirlenir. Tedavi sürecinde hedef alınan dokuya erişim sağlamak adına yeterli konsantrasyona sahip ve uygun doz aşımında antibiyotik kullanılması ön görülmektedir.

Nozokomiyal infeksiyonlar açısından değerlendirecek olursak en fazla ölümle sonuçlandırılan ve toplumda sık rastlanan sağlık problemlerinden bir tanesi de Ventilatörle İlişkili Pnömoni hastalığı diyebiliriz. Bu infeksiyonlar oldukça maliyetli olup özellikle de tedavi seçenekleri bakımından zorluklar ve tedavi seçenekleri bakımından da oldukça kısıtlı uygulamalar bulunmaktadır.

KaynaklarKullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...