Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

Skuamöz Hücreli Karsinom Akciğer Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Yassı hücreli karsinom olarak da bilinen skuamöz hücreli karsinom bir kanser çeşididir. Hücre kökenli bir kanser olup her zaman semptom ve bulgularla kendini göstermeyebilir. Kimi zaman gizli gelişme göstererek zor fark edilse de uygun tedavi yöntemleriyle pozitif sonuçlar gözlemlenebilir.

Skuamöz Hücreli Karsinom Nedir ?  

Skuamöz Hücreli Karsinom

Patolojik olarak 4 ana gruptan

 1. Skuamöz hücreli karsinom (SHK),
 2. Büyük hücreli karsinom (BHK),
 3. Adenokarsinom (AK)
 4. Küçük adenokarsinom (AK)

meydana gelen bir akciğer kanseri  türü olup histopatolojik sıralamada ilk sırada yer almaktadır. %40 -%60 oranında erkeklerde görülen skuamöz hücreli karsinom (SHK) daha çok orta ve ileri yaş grubunda görülmektedir.  

Sigara kullanımı ve sigara dumanına maruz kalma ile doğrudan ilişkilidir. 2/3 santral yerleşim göstermekte olup bronş epitel ve bazal membrana paralel  hücre kökenlidir. 3p delesyonu %90’ın üzerindedir ve gen mutasyonu %20’den büyüktür.  Radyoterapiye yanıt noktasında %30 – %50 gibi değerler görülse de tam yanıt seyrek görülmektedir.

Nedenleri

Akciğer kanserlerinin tüm gruplarında en sık görülen kanser sebebi sigara kullanımıdır. Başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere sigara kullanımına bağlı akciğer kanserinden ölen kadın sayısı diğer ölümlere oranla  %70’in üzerine çıkarken erkeklerde bu oran %92-94’ü bulmaktadır.  Ortalama yaşam süresini oldukça kısaltan sigaraya bağlı akciğer kanseri  ülkemizde de ölüm sebeplerinin başında gelmektedir. Kadılarda %17’lik kısım ve erkeklerde %90’lık kısım sigaraya bağlı akciğer kanserinden ölmektedir.

Tedavisi zaman alan hastalıkta sigara bırakma sağlandığında akciğerlerin normal düzey seviyesine gelebilme süresi  10 ila 20 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Sigara tüketimine bağlı en sık görülen kanser tipleri skuamöz hücreli karsinom ve küçük hücreli kanserler olup hastalığın seviyesi sigaraya başlama yaşı,aktif kullanım süresi ve  günlük tüketilen miktar gibi etkenlere bağlıdır. Ayrıca bazı meslek gruplarında kullanılan malzemelerde karsinom varlığından kaynaklı kansere sebebiyet veren karsinojenler vardır. Astbest, Krom, Radyasyon, Radon ve Mustard gazı  meslek grubu karsinom maddeleri arasında en yaygın olanlarıdır.

Sigara kullanımı ve mesleki karsinom maddeleri gibi

 • bowen’s hastalığı ,
 • çevre kirliliği,
 • aktinik keilit,
 • skar gelişimi – fibrozis, 
 • lökoplaki
 • genetik faktörler de risk grupları arasında bulunup akciğerde deformasyon oluşturarak kansere sebebiyet veren faktörler arasında yer alır.

Semptomları

 • Göğüste ağrı şikayeti
 • Öksürük, Balgam, Balgamda kan
 • Aritmi, Nefes problemi
 • Kemik ağrıları, İştahsızlık
 • Hemoptizi, Dispne
 • Vena cava superior sendromu

Tanı Yöntemleri

 • Akciğer Radyogramı
 • PET (Positron Emission Tomography)
 • MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme)
 • CT (Bilgisayarlı Tomografi)
 • Endoskopik Ultrasonografi
 • Bronkoskopi, Torakoskopi, Dermoskopi

Tedavi Yöntemleri

 • Cerrahi Tedavi: Hastalık süresi fazla ilerlememiş ve  yaşam şartları tam kötüleşmemiş  birinci evre ve ikinci evre kanserlerinde uygulanır. (Mohs Cerrahisi/  Eksizyonel cerrahi/ Elektrodesikasyon ) İlgili tümör çeşitli yöntemlerle alınır. Böylece kanser tedavisi diğer tedavi yöntemlerine göre daha kısa sürer. Üstelik tedavi sonrası hastanın yaşam kalitesinde ekstra etkilenme olmaz.
 • Radyoterapi: Enerji potansiyeli yüksek ışınlar tarafından uygulanır. Küçültme ve küçülterek yok etme sistemiyle çalışır. RT uygulama amacına göre küratif, palyatif, profilaktik, preoperatif ve postoperatif şekilde uygulanır. Akciğerde ilgili tümöre yapılmak istenen işleme göre farklı  uygulama şekilleri tercih edilir. Ayrıca tedavi hücre tipine göre farklılık gösterir.
 • Kemoterapi:  Özellikle üçüncü evre kanserlerinde  sisplatinle kombine ilaç tedavisi uygulanır. Dördüncü evre kanserlerinde ise yaşam süresi için tercih edilir. Kemoterapi uygulanacak hastaların renal ve kardiyak problemlerinin olmamasına dikkat edilir. Hazırlanan her kür belirli aralıklarla tekrar uygulanır.
 • Kriyoterapi: Soğuk ve donma bazlı sıvı azot ve nitrojen yardımıyla ilgili tümörü öldürerek uygulanan tedavidir. Soğuk uygulamasıyla lezyonlar yok edilir. Kanser tedavisi süresince tekrarlı olarak uygulanır. Uygulanan tekrarlar hastanın yaşam kalitesini düşürecek seviyede olmaz.

KaynaklarKullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...