Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

Kalsifik Nodül Belirtileri ve Tedavide Kullanılan Yöntemler

Akciğerlerde görüntüleme sistemleri sonucu tespit edilen nodüller hasta için çeşitli riskler taşımaktadır. Kalsifik nodül ise özellikle yaşı ilerlemiş hastalarda kendini gösterir.

Kalsifik Nodül

kalsifik akciğer nodülü

Akciğerlerde tomografi veya emar sonuçlarında gözlemlenen tanımsız kitlelere kalsifik nodül adı verilir. Bu tip nodüller genellikle iyi huylu etkiler gösterir. Ancak bazı türleri kanser hücreleri taşıyabilir ve bu durum hasta için ciddi tehlikeler doğurabilir. Zamanında müdahale edilmeyen nodüller iyi huylu olsa dahi hasta için riskler taşımaktadır. 

Nodül iyi huylu olsa da hastada ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle tedavi aksatılmamalı ve gerekli müdahale doğru şartlar altında zamanında uygulanmalıdır. 

İyi huylu nodüllerin teşhisi çok daha zordur. Genellikle iyi huylu olarak çıkan bu oluşumların tedavilerinin aksatılması durumunda bazı komplikasyonlara neden olması muhtemel olduğundan diğer nodüller için uygulanan prosedürlerin kalsifik nodül için de mutlaka uygulanması gerekmektedir. Akciğerlerin çalışma prensibini olumsuz etkileyen bu oluşumun hasta için risk oluşturmama ihtimali de vardır. Kalsifikasyon içeren nodüllerin görüldüğü bir diğer bölge ise tiroid bezleridir. Bu duruma zamanında müdahale edilmemesi ciddi lezyonlara sebep olabilmektedir. Tiroid bezlerinde oluşan kalsifik nodülün zamanında teşhis ve tedavisi oldukça önemlidir. Çünkü bu alanda gelişen olgu çeşitli kalp ve damar hastalıklarını tetikleyebilmektedir. 

Başlıca Belirtileri

Bu hastalığa yaklaşımda tanı teşhisin erken yapılabilmesi hasta için riskleri en aza indirmede önemlidir. Hastalık başlangıç seviyesinde bariz belirtiler göstermediğinden tanı ve teşhis aşaması uzun sürebilir. Ancak doğru bir tedavi uygulanabilmesinin en temel yolu doğru teşhistir. Tanıda geç kalınması halinde oluşum iyi huylu olsa dahi hasta için risklere yol açacaktır. Kalsifik özellikteki nodüllerin en sık rastlanan sebeplerinden biri de hastanın hikayesinde rastlanan akciğer hastalıklarıdır. Özellikle enfeksiyonel kökenli bazı hastalıkların zamanında tedavi edilmemesi veya bıraktıkları hasar kalsifik nodüle sebep olabilir. 

Teşhis için kullanılan yöntemler günümüz teknolojisinin günümüzde tıp alanındaki görüntüleme sistemlerindeki gelişimiyle birlikte oldukça net sonuçlar vermektedir. Oluşumun kalsifik olduğu akciğer grafisinde kesin olarak teşhis edilememektedir. Ancak biyopsi yöntemiyle tespit edilen iyi huylu nodüllerin büyük bir kısmı kalsifik özelliktedir. 

Hastalarda ayırt edici belirtiler gözlenmemektedir. Ancak başlangıç seviyesinde nefes darlıkları, terleme, yorgunluk hissi ve mukus oluşumu gibi belirtiler baş gösterecektir. Özellikle sigara kullanımına bağlı olarak gelişen vakıalarda hastaların büyük çoğunluğu şiddetli göğüs ağrısından şikayet etmektedir. Oluşan bu göğüs ağrısı genellikle soluk alma sırasına ve batma hissi şeklindedir. Fakat kesin bir tanı koyulabilmesi için akciğer grafisi çekilmeli ve hastadan numune alınarak biyopsi sonuçları uzman hekim tarafından incelenmelidir. Tiroid bezlerindeki kalsifikasyon gösteren nodüllerin ise belirtileri daha kolay gözlemlenebilir. Tiroid bezlerinde gelişen kalsifikasyonlar 25 mm’ye kadar gelişim gösterebilir. Bu durum ile birlikte tanının el ile muayenede dahi koyulabilmesi mümkün olacaktır. Bu tip yayılım gösteren nodüller genellikle iyot kullanımı eksik olan bireylerde ortaya çıkar. 

Tedavi Yöntemleri

Tanı kesinleştikten sonra doğru bir tedavi yöntemine başvurulabilmesi için hastalığa neden olan faktörlerin iyi bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Tedavide uygulanacak prosedürler benzerlik gösterse de neden olan faktörler oluşumun kendini tekrarlamaması için alınacak önlemleri belirlemeye yardımcı olacaktır. Kalsifik cinsteki nodüllerin büyük bir kısmı 40 yaş üstü hastalarda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle belirtileri taşıyan 40 yaş üstü hastaların gerekli tetkikleri yaptırmada ve tedavi olmada geç kalmamaları önemlidir. 

cerrahi müdahale ile tedavi

Tedavi prosedürleri eksiksiz uygulanmalı ve akciğer dokusundaki lezyonların tedavisi ihtimamla yapılmalıdır. Kalsifik nodüllerin akciğer dokusu üzerinde ciddi lezyonlarda ve deformasyona neden olduğu bilinmektedir. Hastalığın zamanında tedavi edilmediği durumlarda bu lezyonlar ilerleme göstererek hastanın ciddi nefes darlığı çekmesine neden olacaktır. 

Tedavi için öncelikle hastada risk analizine başvurulacaktır. Akciğerlerde görülen kalsifik nodülün neden olduğu lezyonlar doğru tespit edilmelidir. Bazı durumlarda başlangıç seviyesindeki veya iyi huylu olduğu saptanan oluşumlarda müdahale başvurulmaz. Bunun yerine düzenli kontroller grafi görüntülemeleri ile nodülün yayılımı gözlemlenir. Yayılım gösteren oluşumlarda küçültmeye yönelik ilaç tedavileri uygulanmaktadır. Ancak oluşumun olduğu dokularda lezyonlar meydana gelmesi durumunda veya boyutları tehdit oluşturacak seviyede olduğunda cerrahi müdahale de uygulanmaktadır. Kullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...