Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

Akciğer Nodülü Nedenleri, Teşhis ve Tedavi Şekilleri

Akciğerlerde meydana gelen nodüllerin neden kaynaklı olarak belirlemesinin yapılması tedavi için gerekli olan ilk adımdır. Ardından tedavi planlama sürecine geçilir.

Akciğerlerde Nodül

Akciğerde nodül nedir, göğüs radyografisinde ya da bilgisayarlı tomografi ( BT) taramasında yuvarlak, beyaz noktalar olarak görülen, akciğerdeki küçük doku kütleleridir. Akciğer nodülleri yaygın şekilde gözlemlenir ve çoğu benign yani kanserli değildir. İyi huylu olarak meydana gelen nodüller herhangi bir tedavi gerektirmez, ama uzman hekim tarafından izleme taramaları ile herhangi bir değişiklik olup olmadığı uzun süre izlenir. Yapılan izleme prosedürlerinde nodül aynı kalmış gibi gözlemleniyorsa muhtemelen kanser değildir. Sigara kullanmayan, 40 yaşın altında olan ve dokularında kalsiyum mevcut olan kişilerde benign akciğer nodülüne sahip olma şansı oldukça yüksektir. Akciğerde 1 mm nodül, akciğerde 2 mm nodül, 3 mm ve 4 mm çoğu zaman kanserli değildir. Nodüllerin kanserli yani malign olup olmadığını belirlemek adına belli başlı değerlendirme testlerinin yapılması gerekir. Akciğer nodülleri genelde 5 ile 25 mm boyutlarındadır ama daha büyük nodüllerin küçük olanlardan daha kanserli olma olasılığı daha yüksektir.

Belirtileri

Akciğer nodülleri nadiren semptomlara yani belirtilere sahiptir. Genelde uzmanın istediği tetkikler esnasında kazara bulunurlar. Akciğerdeki nodülleri büyük veya habisse ( kötü ), aşağıdakilere benzer belirtileri ortaya çıkartabilir.

 • Kronik öksürük
 • Kanlı balgam
 • Nefes darlıkları
 • Hırıltılı solunum
 • Ateş, özellikle pnömoni mevcutsa

Nedenleri

Benign şekilde akciğerde oluşan nodüller bir dizi rahatsızlıktan kaynaklı ortaya çıkan iltihaplanmaya neden olabilmektedir. Nedenleri içinde

 • Bakteriyel enfeksiyonlar, örneğin; pnömoni ya da tüberküloz
 • Histoplasmoz, koksidioidomikoz, aspergilloz gibi mantar enfeksiyonlarının oluşmasından
 • Akciğer kistleri ile apseleri
 • Sarkoidoz
 • Hamartom adı verilen normal hücrelerin küçük koleksiyonlarından
 • Romatoid artrit

Malign şekilde akciğerde oluşan nodüller başlayan veya vücudun herhangi bir yerindeki bir kanserden akciğerlere metastaz yapan (yayılmış) kanserler sonucudur. Sigara kullanımı yapmak akciğerde meydana gelebilecek her türlü hastalığın en önemli faktörüdür. Akciğerleri ile alakalı hastalıklar ile karşı karşıya kalan kişilerin hemen hemen % 90’lık kısmının geçmişinde sigara içimi yer almaktadır. Bundan dolayı sigara içimi en ısa sürede bırakılmalıdır.

Teşhisi

Akciğer grafisinde bir akciğer nodülü tespit edildiği zaman hekimler büyüklüğü, var olduğu konum ve görünümü göz önüne alarak nasıl bir değerlendirme yapması gerektiğine karar verir. Yapılacak olan değerlendirme kapsamında yapılacak testler aşağıdakileri içerebilmektedir.

 • Periyodik bilgisayarlı tomografi (BT) taraması; yapılan tarama sonucunda nodül görünüm ve küçüklüğü baz alındığında iyi huylu görünüyorsa, hekim BT taraması kullanarak periyodik kontrollerin belli bir süre boyunca devam etmesini önerebilir. Bu taramalar çoğu zaman iki yılda bir kez, her üç altı ayda bir tekrarlama yapılır. Bu süre zarfında nodül değişmezse çoğu zaman muhtemelen benign olur ve başka bir işlem yapılmasına gerek kalmaz.
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması; hız şekilde büyüyen veya aktif olan PET taraması nodülün aydınlatılmasına olanak sağlar. PET taraması uygulamasında nodüller ne kadar parlak gözlemlenirse kanser olma ihtimali de bir o kadar yüksek olacaktır. PET taraması işlemlerinde vücudun diğer bölgelerine de bakılır ve kanserin yayılıp yayılmadığı tespit edebilir.
 • Biyopsi; BT taramasında incelenen nodülün büyüklüğü, şekli veya görüntüsü sebebiyle şüpheli bir durum varsa kanserli olup olmadığının belirlenmesi için biyopsi alınabilir. Biyopsi, farklı şekillerde yapılabilir. Bunlar;

Bronkoskop biyopsisi; nodül solunum yollarına yakın düzeydeyse hekim ağız veya burnundan solunum yollarına sokulabilir bronkoskop ( küçük kamera ile esnek bir tüp) kullanabilir. Ardından biyopsiyi almak için minik aletlerin kullanımı ile işleme devam eder.

İğne biyopsisi; nodül akciğerin kenar kısımlarına yakın bir düzeydeyse bazı hücreler iğne kullanarak nodülden çıkartılmaktadır. Radyolog iğneyi yönlendirmek için CT taraması kullanarak hücre örneklerini elde eder.

Her iki biyopsi uygulamasında da alınan kanserli hücreler bir patoloğa verilecek ve numunenin kanser içerip içermediği konusunda belirlemeler yapılır. Hekim patoloğun bulgularına dayanarak bir sonraki hareket planının belirlemesini yapar.

Tedavileri

Akciğer nodülleri tedavisi kapsamında kötü huylu nodüller için “dikkatli bekleme” yaklaşımı öngörülür. Hekimler yapılan tetkikler sonucunda tedavi sürecini belirler. Süreç cerrahi, kimyasal tedavi ve radyasyon terapisine kadar uzanabilir. Nodüller iyi huyluysa hekim boyut veya şekildeki herhangi bir değişikliğin olup olmadığını belirlemek için nodülü periyodik olarak BT taramaları ile izlenmesini isteyecektir.

Nodül habisse hekim vücudun başka bir yerinde yayılıp yayılmadığını belirlemek için daha fazla test yapılması gerekli sürece başlanmasını ister. Sadece akciğerde bulunuyorsa cerrahi müdahale olağan olan tedavi şeklidir. Bundan dolayı erken teşhis kötü huyluların tedavisinde çok önemli bir detaydır. Kanser hücreleri yayılmadan farkına varılırsa tedavi süreci daha hızlı, kolay ve rahat şekilde ilerler.

Nodüller metastatik hale gelmişse (vücudun diğer bölgelerine yayıma durumu varsa ), daha farklı bir tedavi yolu ve planlaması yapılması gerekir. Tipik olarak ışın tedavisi, kimyasal tedavi veya ikisinin bir kombinasyonu da dâhil olmak üzere tedavi seçenekleri uygulanabilir. Akciğer bulunan lezyon ve nodüller için alternatif bitkisel desteklerde kullanılabilir. Akciğer nodülü İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Maranki kürleri hekim bilgisi dâhilinde kullanılmalıdır. Lezyon ve nodüller için kullanılacak bitkisel destekler düzenli şekilde kullanıldığı zaman hastalıkları için olumlu etki gösterir.

Kaynaklar1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 oy, ortalama: 5,00 puan
Loading...