Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

Amfizem Tedavisinde Son Gelişmeler

Akciğer Hastalıklarının en önemlilerinden biri de Amfizem’dir. Amfizem nedir? Amfizem, hava keseciklerine (alveol) zarar veren, kronik, obstrüktif bir akciğer hastalığıdır.

Amfizem Tedavisinde Son Gelişmeler Ve Tedavi Şekilleri

Akciğer Hastalıklarının en önemlilerinden biri de Amfizem’dir. Amfizem nedir? Amfizem, hava keseciklerine (alveol) zarar veren, kronik, obstrüktif bir akciğer hastalığıdır. Solunum yolu burun, burun sinüsleri ve ağız ile başlar ve boğaz, gırtlak, trakea ve sol ve sağ bronş olarak devam eder. Bronş şubesi, terminal bronşioller olarak adlandırılan çok küçük bronşiollerden oluşana kadar tekrarlar. Terminal bronşioller alveol veya hava keseciklerine yol açar. Alveoller bir balona kıyasla elastik ve yaylı keseciklerdir. Oksijen ve karbon dioksit değişimi, alveollerin ince duvarları boyunca gerçekleşir.

Solunum bronşiolleri ve alveolar kanallar terminal bronşiolleri alveollere bağlar ve ayrıca gaz alışverişi için yer alır. Havaya girince alveol şişirilir. Esnek oldukları için son kullanma tarihinden sonra orijinal boyutlarına geri dönerler. Amfizemde, gerginliklerinin kaybolması nedeniyle akciğerler, ekspirasyon sırasında havayı etkin bir şekilde boşaltmaz ve havayı alırlar. Sonuç olarak, normalden daha fazla hava içerirler ve hiperenflasyona neden olurlar. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akciğerlerden gelen havanın eksik kalan boşalması ve akciğerlere hava akımı azalması ile karakterize ilerleyici bir durumdur. KOAH, kronik bronşit, amfizem veya ikisinin bir kombinasyonunu kapsar.

Amfizem Türleri Nelerdir

Etkilenen akciğerlerin bir bölümüne bağlı olarak, amfizem şu şekilde sınıflandırılabilir.

  1. Centrilobular tip: Centrilobüler amfizem en sık görülen amfizem tipidir. Alveoller etkilenmiyorken başta akciğer üst bölgeleri olmak üzere solunum bronşiollerini etkiler. Amfizem de bu tip, sigara içmek ve toza maruz kalmakla ilişkilidir.
  2. Panakinar tipi: Panakirar amfizem, tüm alveolleri düzgün şekilde içerir ve çoğunlukla akciğer alt bölgeleri içinde görülür. Homozigot PiZZ α1 antitripsin mutasyonu ile α1 antitripsin eksikliği adı verilen genetik mutasyona sahip kişilerde daha sık görülür. Bununla birlikte, bu form ayrıca santrilobüler amfizem ile birlikte sigara içenlerde de görülebilir.
  3. Distal tip: Distal amfizem tercihan alveolar kanallar ve keseler içerir. Akciğer septumunun (akciğer bölümleri) ve plevranın (akciğer kaplayan doku) çevresindeki bölgeler etkilenir. Hava akışı çok sınırlı olmasa da alveoller, bül gibi geniş balon benzeri yapıları oluşturur. Büyük büller basınç uygulayabilir ve çevresindeki akciğer dokusunu sıkıştırabilir. Akciğerlerin üst kısmındaki büller patlayabilir ve göğüste hava oluşur, bu durum spontan pnömotoraks olarak adlandırılır.

Amfizem Tedavisinde Çözüm Yolları 

Amfizem iyileştirilemez. Amfizem Tedavisi, semptomları kontrol etmek, hastalığın ilerlemesini geciktirmek, yaşam kalitesini arttırmak ve ömrü uzatmak için kullanılır. Amfizem Tedavisinde son gelişmeler ile aşağıdaki tedavi usulleri takip edilmektedir.

  • Genel önlemler
  • İlaçlar
  • Destekleyici terapi
  • Cerrahi müdahale 

Sigarayı bırakın – Bu belki de hastalığın ilerlemesini geciktirecek en önemli müdahale olabilir. sigarayı bırakmaları için hastalara yeterli destek verilmelidir. İkinci el duman maruziyetinden de kaçınılmalıdır. Tahriş edici maddelere maruz kalmaktan kaçınma – Hava kirleticileri, yanan tütsü ve mumlar ve COPD’yi şiddetlendiren otomobil egzoz dumanları gibi solunum rahatsızlıklarına maruz bırakılmamalıdır. Düzenli egzersiz – Düzenli egzersiz, toplam akciğer kapasitesinin iyileştirilmesine yardımcı olur ve teşvik edilmelidir.

Soğuk hava akımlarına maruz kalmaktan kaçınma – Soğuk hava, hava geçişlerini sınırlandıracağından ve mevcut obstrüktif belirtileri daha da kötüleştireceğinden, soğuktan korunma KOAH’da önemlidir.  Solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesi – Amfizemli kişiler solunum yolu enfeksiyonlarından kaçınmalıdır. Doktor tarafından tavsiye edilen yıllık grip aşısı ve pnömokok aşılarının alınması ve soğuk algınlığı veya grip hastalığından uzak tutulması solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olabilir. 

İlaçlar, amfizem hastalığının semptomlarını kontrol etmek için kullanılır. Sık kullanılan ilaçlardan inhale streoidler, bronkodilatörler ve antibiyotiklerdir. Destekleyici önlemler, kişinin genel durumunu iyileştirir ve akciğerlerin oksijenlenmesini iyileştirir.

Dengeli ve sağlıklı bir diyet en iyi sağlık için gereklidir. Hastalığın erken evrelerinde çoğu hastaya kilo verme önlemleri önerilirken, sonraki aşamalarda hastalar sıklıkla zayıflamaktadır. 

Ek oksijen – Amfizemde kandaki oksijen seviyeleri genellikle düşüktür ve birçok hastada burun deliklerine uyan bir tüp aracılığıyla ek oksijen uygulanır. İleri evredeki bazı hastalar 24 saat oksijen desteğine ihtiyaç duyar. Pulmoner rehabilitasyon – Bu, akciğer kapasitesini artırmak, solunum rahatlığını azaltmak ve egzersiz veya hatta günlük aktiviteler için daha iyi tolerans geliştirmek için nefes egzersizleri ve teknikleri öğrenmeyi içerir. Semptomatik rahatlama sağlamak ve akciğer fonksiyonlarını iyileştirmek için hastalara farklı ameliyat türleri sunulmaktadır.

Kaynaklar1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 oy, ortalama: 5,00 puan
Loading...