Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

Akciğerde Kan Pıhtılaşması Tanı,Teşhis ve Tedavi Yöntemleri

Pulmoner emboli, pulmoner arter ve pulmoner arter dallarının ven yolu ile taşınan trombüs ,trombüs dışı maddeler, pıhtı, hava, yağ ve tümör hücreleriyleile tıkanması durmudur.

Akciğerde Kan Pıhtısı Tanı 

Koagülasyon  diğer adıyla pıhtı, kimyasal veya biyolojik bir madde tarafından sıvı halde bulunan maddenin katı, jel ve pelte hale dönüşmesi fonksiyonudur. Endotel damar deformasyonu ve  hiperkoagülabilite faktörleri ile oluşan damar içi pıhtılaşmayla pulmoner arter ve pulmoner arter yollarına giden venlerde tıkanma meydana gelir. Oluşan tıkanma pulmoner emboliye sebep olur. Akciğer- Pulmoner damarlarında tıkanıklığına %90  bacak venlerinde oluşan trombüsler neden olmaktadır.

PTE yüksek mortalite ve yüksek morbiditeye sahip kendini yenileme özelliğine sahip bir yapıdadır. Bu nedenle tanı ve tedavi oldukça önem teşkil etmektedir.

Predispozan Faktörler (Risk Grupları)

 • Yüksek yaş grupları ( +50 )
 • Arteryel hastalıklar
 • Varisli bacaklar
 • Ortopedik cerrahi müdahaleler
 • Tam kırık ve yarım kırık ekstremite dokuları
 • Hipertansiyon, Faktör VIII artışı
 • KOAH, Aktive Protein C rezistansı
 • Şok, İnme, Antikardiyolipin antikorları
 • Gebe olma durumu ve gebelik sonrası grupları
 • Akciğerde emboli durumu
 • Akciğerde tromboz öyküsü
 • İmmobilizasyon, Protein S eksikliği
 • Hiperkolesterolemi belirtileri
 • Obez ve obezite durumları
 • Diabetes mellitus, Nefrotik sendrom
 • Miyokart infarktüsü
 • Travma, Kemoterapi
 • Eklem replasmanı, Polisitemia Vera
 • Spinal kord yaralanmaları
 • Kanser, Protrombin G20210A mutasyonu
 • Sigara kullanımı ve sigara içilen ortamlar
 • Antitrombin III eksikliği

Çevresel grup ve genetik grup olmakla beraber birçok faktör akciğerde kan pıhtısı risk gruplarına dahil edilmektedir.Ayrıca Kan transfüzyonu ve kan eritropoezi stimule etmekte olan maddelerin artışı, fertil grubu kadınlarda oral kontraseptif kullanımı ve kanser atağını takip eden mortalitelerde tüm risk grupları arasında oldukça tehlikeli olanlardır.

   Hasta tabanlı risk faktörleri genellikle kalıcılık özelliği göstermekle birlikte çevresel tabanlı risk faktörleri genel itibariyle geçici olabilmektedir.

Akciğerde Kan Pıhtısı Teşhisi

Plevrit ve plevrit doğrultulu solunumla artan ağrılı göğüs şikayeti ve akciğer infarktüsü vb. komplikasyonlarla kendini gösteren akciğerde kan pıhtılaşması teşhisi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.

BT Pulmoner Anjiyografi

PTE şüphelerinde BT pulmoner anjiyografi, pulmoner vaskülarizasyon incelemesine için oldukça müsait olduğundan sıklıkla tercih edilmektedir.

Akciğer Sintigrafisi

Net bilgiler vermesi ile teşhis başarısını kanıtlayan ventilasyon – perfüzyon (V/Q) sintigrafisinde akciğerde kılcal damarların bir bölümü bloke edilerek devre dışı bırakılır ve (Tc)-99m kontrastıyla perfüzyon, doku seviyesinde incelenir.

Pulmoner Anjiyografi

Günümüzde nadiren kullanılan sistem PTE dışlaması esasına dayanır.

Manyetik Rezonans Anjiyografi

Acil durumlarda kullanılmaya elverişli olmaması tercih edilmeme sebebi olsa da PTE’yi ekarte ettiği kanıtlanmıştır.

D- dimer Testi

Acil durum vakalarında, negatif ELISA D- dimer testi hastaların takribi %30’unda farklı test yapılmasını gerektirmeksizin PTE ihtimalini dışlayabilir. Pıhtılaşma ve fibrinolizin aynı zamanlı aktifliğiyle D- dimer düzeyleri artışa geçer. Bu nedenle D-dimer akciğerde kan pıhtılaşması doğrulanmasında tercih edilen yöntemler arasında değildir. Nadiren uygulanır.

Akciğerde Kan Pıhtılaşması Belirtileri

 • Dispne
 • Panik durumu
 • Yüksek ateş
 • Şok ve  inme
 • Şiddetli öksürük
 • Takipne
 • Göğüs Ağrısı
 • Hemoptizi
 • Senkop
 • Siyanoz
 • Taşikardi

Akciğerde Kan Pıhtısı Tedavisi

Akut PTE hastalarının fatal VTE’nin önlenmesi ve mortaliteden korunması  için antikoagülan tedavi önemlidir. Koruma süresi en az 3 ay olan akciğer pıhtısı tedavisi sürecinde ilk 5- 10 gün Fondaparinux, DMAH ya da UFH verilmelidir. Düşük doz heparin kullanılmalı ve varis çorabı tercih edilmelidir. Hasta solunum problemi yaşadığında semi- fowler pozisyon uygulanmalı ve aktif- pasif egzersizler yaptırılmalıdır. Kan gazı, yaşam bulguları ve oluşabilecek kanamalar kontrol altına alınmalıdır. Daha sonra uzman hekimin uygun gördüğü doğrultuda kan değerlerine, hasta yaşına, akciğer durumuna ve diğer faktörlere göre kişiye özel tedavi devam ettirilmeli. Evde bakım aşamasına geçildiğinde koruma bilgilendirilmesi yapılmalıdır.

 Ev bakımında temel amaç, gerekli korunma önlemlerini almaktır.

Kaynaklar1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 oy, ortalama: 5,00 puan
Loading...