Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

Akciğer Kanseri Tedavisinde Kemoterapi Uygulanması Nasıl Yapılır ?

Akciğer kanseri tedavisi kapsamında kemoterapi uygulaması genelde ve sıklıkla son evrede uygulanır. Kemoterapinin birçok yan etkisi bulunan. Bu yan etkiler kullanılan ilaçlara göre değişkenlik gösterir.

Akciğer Kanseri ve Kemoterapi

Akciğer kanseri tedavisinde kemoterapi nasıl kullanılır kapsamında tedavileri üç temel yolla kullanılır;

 • Kanser hücrelerinin yok edilmesi için neoadjuvan veya primer sistemik akciğer kanseri kemoterapisi cerrahi öncesi kullanılabilir. Ayriyeten onkolojistiniz belirli bir akciğer kanseri tedavi rejiminin tümör üstündeki etkisini belirleme konusunda olanak tanır.
 • Adjuvant kemoterapi, kanseri esnasında çıkarılamayan kanser hücrelerini hedeflemek adına cerrahi işlemlerden veya radyasyondan sonra kullanılmaktadır. Kanserin vücudun diğer alanlarına yayılmasının önüne geçmeye yardımcı olur.
 • Sistemik kemoterapi, kemoterapi ilaçlarının kan dolaşımı aracılığı ile vücudun kanser hücrelerine dolaşımı anlamına gelir.  Lokal olarak ilerlemiş ya da metastatik akciğer kanseri tedavisi konu6 önemli rol oynar.

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde ve diğer etkenlerde kemoterapi farklı durumlarda da kullanılabilir;

 • Ameliyattan önce (bazı durumlarda radyasyon tedavisi ile birlikte ) bir tümörü küçültmek adına kullanılır.
 • Geride bırakılmış kanser hücrelerinin öldürülmesine çalışmak için ameliyattan sonra kullanılır. (bazı durumlarda radyasyon tedavisi ile birlikte yapılır.). 
 • Radyoterapi (eşzamanlı terapi) ile beraber kanser yakınlarda bulunan önemli yapılara dönüştüğü için ameliyatla alınamayan bazı kanser türlerinde kullanılır.
 • Daha ileri düzeyde kanserler ile ameliyat için sağlıklı olmayan bazı insanlar için temel tedavi kapsamında kullanılır. (bazı durumlarda radyasyon terapisi ile birlikte yapılır.)

Akciğer kanserinde kemoterapi genelde sağlığı kötü  hastalar için önerilmez ama ilerlemiş yaş kendi başına kemoterapi tedavisi için herhangi bir engel oluşturmaz.

 Tedavide Kullanılan İlaçlar

Tedavi için en sık kullanılan kemoterapi ilaçları aşağıdakileri içermektedir;

 • Cisplatin
 • Karboplatin
 • Paclitaxel (Taxol)
 • Albümine bağlı paclitaxel (nab-paklitaksel, Abraxane)
 • Dosetaksel (Taxotere)
 • Gemsitabin (Gemzar)
 • Vinorelbin (Navelbine)
 • Irinotekan (Camptosar)
 • Etoposid (VP-16)
 • Vinblastinle
 • Pemetreksed (Alimta)

Çoğu zaman yapılacak tedavi için 2 adet kemo ilaçlarının bir kombinasyonu şeklinde kullanır. Yapılan ç alışmalar sonucunda 3. bir ilacın kullanımının yapılması sonucunda daha çok yan etki meydana geldiği gözlemlenmiştir. Tekli ilaçlar  bazı durumlarda, zayıf genel sağlık koşullarında veya yaşı ilerlemiş olan kişilerde kemoterapiyi iyi tolere etmediği için kullanılır. Bir kombinasyon kullanılacaksa genelde sisplatin veya karboplatin artı diğer içeren bir ilaç verilir. Bazen, vinorelbin veya paklitaksel içeren gemsitabin gibi bu ilaçları içermeyen kombinasyonlarda kullanılabilir. Uzmanlar kişi vücudun iyileşmesi için bir dinlenme periyodu hazırlar. Dinlenmeden sonra kemo tedavisini verirler. Bazı kemo ilaçları her gün verilecektir. Kemo siklusları genellikle 3 ila.4 hafta sürer. İlerlemiş olan kanserler için, ilk kemoterapi kombinasyonu genelde 4 ila 6 devir için verilir. Bazı uzmanlar başlangıçtaki kemoterapisine iyi yanıt veren hastalarda bile, bunun ötesinde tek bir kemoterapi veya hedefli bir ilaç tedavisi önerir. 

Olası Yan Etkiler

Kemoterapi ilaçları hızlı şekilde bölünen hücrelere saldırır, bundan dolayı kanser hücreler ile savaşmak için çalışırlar. Kemik iliğinde, ağız ve bağırsağın astarı, kıl kökü gibi vücuttaki diğer hücreler de hızla şekilde bölünürler. Kemoterapinin yapılmasından kaynaklı olarak belli başlı yan etkiler meydana gelir. Uygulamanın yan etkileri verilen ilaçların çeşidine, dozuna ve ne zamana kadar alınacağına göre değişkenlik gösterir. Bazı ortak yan etkiler aşağıda belirtilmiştir;

 • Saç kaybı
 • Ağız yaraları
 • İştah kaybı
 • Mide bulantısı ve kusma
 • İshal veya kabızlık
 • Enfeksiyon olasılıklarında artış meydana gelmesi 
 • Kolay şekilde morarma veya kanama 
 • Yorgunluk (çok az düzeyde kırmızı kan hücresi bulunduğundan dolayı )

Tedavi bittikten sonra bu yan etkiler genellikle kaybolur. Bu yan etkileri azaltmanın çoğu yolu vardır. Örneğin, bulantı ve kusmayı önlemeye ya da azaltmaya yardımcı olması için ilaçlar verilebilir.

Kullanılan bazı ilaçların spesifik yan etkileri ortaya çıkabilir. Örneğin; sisplatin, vinorelbin, dosetaksel veya paklitaksel gibi ilaçlar sinir hasarlarına sebep olabilir. Bu durum ağrı, yanma, karıncalanma hissi, soğuk ile sıcaklığa duyarlılık veya güçsüzlük gibi belirtileri ortaya çıkartabilir. Çoğu hastada bu sorunlar ortadan kalkar. Yahut tedavi durdurulduğu zaman düzelir. Bazı kişilerde ise uzun süre devam edebilir. Bezende kemo ilaçlarının dozlarında azaltmaya gitmek gerekebilir. Hatta ya etkilerin kötüleşmesini önlemek için tedavinin geciktirilmesi adına durdurulması gerekebilir.

KaynaklarKullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...