Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

Verem Testi Sonuçları ve Test Sonuçlarının Yorumu

Verem testi sonuçları hastaların daha önce geçirdiği özel hastalıklara, yaşam kalitelerine, yaşlarına ve diğer sebeplere bağlı olarak kişisel yorumlandığında doğru sonucu veren bir testtir.

Verem Testi Sonucu    

Verem testi iç kolunuza uygulanan PPD içeren bir enjeksiyon testidir. PPD enjeksiyonu uygulanan bölgede enjeksiyon işleminden 48-72 saat sonra şişme komplikasyonu göstermediyse ya da çok az şişme gözlemlendiyse verem testi sonucu  negatiftir. Negatif sonuçlu test muhtemel tüberküloz bakterileriyle enfekte durumda değilsiniz demektir. Kolda oluşan şişlik derecesi çocuklarda, HIV hastalarında, yaşlılarda ve risk grupları bireylerinde değişiklik gösterebilir. Verem testi uygulanan bölgede görülen hafif reaksiyonlar bazı gruplarda olumlu sonuç olarak nitelendirilir.

 • HIV varlığı durumu
 • Organ nakli yapılma durumu
 • İmmün sistemi zayıflığı ya da steroid alımı
 • Aktif halde TB olan bireylerle temasta bulunma durumu ve
 • Ak grafisinde daha önce görülen TB enfeksiyonu gibi görülen bulgu durumu gibi maddelere sahip olan bireylerde testin uygulandığı bölgede hafif reaksiyon gerçekleşmesi pozitif sonuç olarak kabul edilmektedir.

Risk grubunda olan bireyler için bu durum her zaman olumlu sonuç anlamına gelmemektedir. Doğru tanı için ekstra test uygulamak gerekmektedir. Görülen bu hafif reaksiyonların yanında verem testi uygulanan bireylerde daha büyük reaksiyonlar da gözlemlenebilmektedir. Büyük reaksiyonlar testin uygulandığı bölgede 10mm civarında veya daha fazla şişlik oluşması anlamına gelir. Bu reaksiyonlar bazı gruplar için olumlu sonuç olarak kabul görmektedir.

 • Son dönemlerde(Özellikle son iki yıl) olumsuz sonuçlanan ppd testi varlığı
 • TB risk durumunu arttıracak olan şeker hastalığı(diyabet), böbrek hastalıkları(Böbrek yetmezliği) bulunan bireylerde
 • Sağlık personeli olan bireylerde
 • İntravönez uyuşturucuları kullanan kişiler
 • Son dönemlerde(Son beş yıllık süreç) TB oranları yüksek ülkelerden göç eden bireylerde( Göçmenlerde)
 • Dört yaş altı çocuklarda ve pediatri grubunda
 • Risk gruplarında bulunan erişkinlerle temas etmiş bebeklerde ve çocuklarda
 • Hapishane, huzur evi veya evsiz bireylerin konakladığı mekânlarda yaşayan kişilerde görülen anlaşılır yüksek reaksiyon ve şişlik durumu pozitif sonuçlu değerlendirilmektedir.

Tüberküloz Testi Yanıltıcı Sonuçları

Tüberküloz hastalığına karşın BCG aşısı uygulanmış bireylerde PPD testi yanıltıcı pozitif sonuçlu reaksiyon gösterebilir. BCG aşısının uygulaması ABD haricindeki ülkelerde ve TB prevelans oranı yüksek olan ülkelerde yapılmaktadır. Farklı ülkelerde doğan birçok bireye BCG aşısı yapılmaktadır lakin ABD’de uygulamanın etkinliği kesin olmadığından aşı yapılmamaktadır. Pozitif sonuç ak grafisi,yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi taramaları ve balgam testleriyle yapılmalıdır. Uygulanan tetkiklerde akciğer bölgesinde aktifliği bulunan TB varlığı gözlemlenmelidir.

PPD deri testinin sonuçları itibariyle kesinliği net değildir. TB sebebiyetli bakteriler enfekte olmuş her beş bireyden birisinde bu testin bir reaksiyonu olamayabileceği ihtimali unutulmamalıdır. Kanser ve kanser türevi hastalıklarda steroid ve kemoterapi uygulamaları gibi immün sistemimizi zayıflatacak ilaçlar da yanıltıcı olumsuz test sonuçlarına sebep olabilir.

Tüberküloz Testi Sonucu Yorumu

Tüberkülin uygulanan cilt testi tüberküloz enfeksiyonu değerlerini analiz eden cilt testlerine verilen genel addır. Uygulanan testler basilinin belirli antijenik bileşenleri, tüberküloz basiliyle infekte halde bulunan bireylerde tipik yüksek duyarlılık göstermesine dayanır. TDT uygulamasında sıklıkla kullanılan antijenler PPD dir. Bu yüzden TDT testine PPD veya tüberküloz bulgusu denilmesi yanlıştır. Uygulanan testte karşılaşılan değerlerin analiziyle verem varlığı için belirlenen işlemin özü kullanılan maddeye vücudun reaksiyon göstermesine dayanır.

Her reaksiyonun pozitif sonuçlu olmaması mümkün olduğu gibi hastalarda bulunan özel durumlar da verem(Tüberküloz) varlığı hakkında yanıltıcı bilgi verebilir. PPD bu nedenle hasta öyküsü alınarak uygulanacak diğer testlerle desteklenmeli ve öyle yorumlanmalıdır. Test sonucu okunurken hastada oluşan kızarıklıklar dikkate alınmamalıdır. İncelenmesi gereken mevcut sertlik durumudur. TDT sonucu mm ile rapor edilirken incelenmesi ve değerlendirilmesi için en ideal zaman aralığı 48 ila 72 saat aralığıdır.(Şüpheli durumlarda daha fazla sürebilir.)

Rapor yorumunda endükasyon yokluğu negatif olarak değil 0 mm olarak raporlanır ve bu şekilde değerlendirilmeye alınır. Yorumlamada yalancı pozitiflik ve yalancı negatiflik durumları da değerlendirilmeye alınmalıdır.Ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye değişiklik gösteren yalancı pozitiflik ve negatiflik bulunulan ülkeye veya bölgeye göre yorumlanmalıdır. Yorumlama test şeklinde yapılmalı ve test halinde raporlanmalıdır. 

Kaynaklar1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 oy, ortalama: 1,00 puan
Loading...