Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

Memede Veremin Belirtileri Ve Tedavisi

Memede tüberküloz nadir görülen bir hastalıktır.her zaman belirtilere göre tedavi şekilleri oluşturularak iyileştirme sağlanır.

Memede Tüberküloz

Meme tüberkülozu oldukça nadir görülen bir hastalıktır ve ilk defa 1829 da sir astley Cooper tarafından tanımlanmıştır.İlk tanımlamadan itibaren 700 hasta da görülmüştür.Meme tüberkülozuna çok az sayıda rastlanır ve genellikle üreme çağında olan 20-50 yaşlar arası kadınlar da görülür.6 ay ve 84 yaş arası da meme tüberkülozu görebilmek olağandır.Meme tüberkülozunun tanısı oldukça güçtür.5 tip meme tüberkülozu vardır.En sık görülen tüberküloz çeşidi nodüller tüberküloz mastittir.Meme tüberkülozu, meme hastalıkları içinde sık görülen bir durum değildir.Meme hastalıkları 6 aylık süt çocuğu ve 73 yaşındaki bir kadında da rastlanıldığı kaydedilmiştir.Meme tüberkülozu genellikle tek taraflı­ olarak görülür.Hastalık öncelikle kadınları etkilemesine rağmen vakaların %4-5’i erkektir. Hastalık 6 aylıktan 84 yaşına kadar olan kadınlarda olağandır.Fakat üreme dönemindeki ve laktasyondaki kadınlar özellikle hastalığa daha yatkındır. Özellikle kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda veya AIDS hastalarında daha çok rastlanır.Tüberküloz enfeksiyonu beş değişik yolla meme de görülebilir.

  •  Hematojen (kan yoluyla) yayılır
  •  Direk bulaş,
  •  Duktal enfeksiyon
  •  Lenfatik yayılım
  •  Komşuluk yoluyla yayılım.

Memede Tüberküloz Tedavisi

Meme tüberkülozunun yani veremin tanısında tek başına mamografik inceleme genellikle yeterli olmamaktadır.Hasta özellikle hastalık görülen bir bölgede yaşıyorsa, memesinde kitleyle beraber meme dışı tüberküloz öyküsü de varsa ek görüntüleme yöntemleri kullanılmalıdır.Tanı için apse veya kitleden alınan örneklerin tüberküloza yönelik özel testlere tabi tutulması gerekir.Son yıllarda yaygınlaşan PCR testi gibi genetik bazı testler daha iyi ve doğru sonuçlar verebilir.Kesin tanı için alınan şüpheli meme dokusunun inceleme için mutlaka patolojiye gönderilmesi gerekir.Tedavide, erken tanı ve ufak kitleli hastalar kısa bir süre gözlemlenebilir. Çünkü Bu tür kitleler kendiliğinden sadece antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlarla gözlem sırasında kaybolabilir. Zeminde apse varsa, apse boşaltılabilir ve mikrobiyolojiye gönderilebilir.Bu tür tedavilere rağmen kitle kaybolmuyorsa; tek, sınırlı ve ufak bir kitleyse cerrahi olarak çıkarılabilir.Büyük veya birden fazla kitle mevcutsa steroid gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlara başlanmalı.Bu tür ilaçlar en az 6 hafta, toplam 3-4 ay uygulanmalı Hastalar 3 haftalık aralıklarla mutlaka kontrol edilmelidir.Bu tür bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlara başlanmadan önce hastanın başka bir önemli hastalığı olmadığından emin olunmalıdır. Bu kitleler kortizon tedavisine cevap verir ve küçülürse cerrahi olarak tamamen çıkarılabilir. Memede yaygın ise sadece kortizon tedavisi uygulanır,olumlu cevap alınmışsa ve kitleler yok olmuşsa hasta bu şekilde gözlemlenir ve takip edilir.Kortizona iyi cevap alınmamışsa benzer başka bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar denenebilir.Zamanında müdahale edilemeyen vakalarda ciddi durumlar oluşabilir.Emziren anneler penisilinler, alerji varsa sefalosporin, klaritromisin, eritromisin benzeri antibiyotikleri doktor kontrolünde kullanabilirler.

Memede Tüberküloz Belirtileri

Tüberkülozun meme de en sık görülen belirtisi ağrısız kitledir. Meme Tüberkülozunda meme derisinde apsenin farklı şekilde görülmesi, memede kitle, koltuk altında akıntılı kitle veya apse gibi belirtiler ve durumlar görülebilir. Emziren annelerde de nadir de olsa görülebilir.Memelerin birinde veya bir kaçında büyüme, sertleşme ve ağrısız odakların oluşumu önemlidir. Meme lenf düğümlerinde kronik nitelikte büyümeler ortaya çıkar. Mikroskobik olarak süt normal görünüştedir. Ancak bakteriyolojik muayenede tüberküloz mikropları ortaya çıkar. Göğüs tüberkülozu her zaman en büyük teşhis sıkıntısı oluşturan hastalıktır. Klinik bulguları, FNAC ve biyopsi raporlarını takiben anti-tüberküloz tedaviyi takiben bütünsel bir yaklaşım ancak olumlu bir tanıya neden olabilir. Tıbbi tedaviye iyi yanıt vermeyen vakalarda, açık biyopsi şeklinde daha ileri tetkikler yapılması gerekeceğinden, malignite şüphesi kuvvetli bir şekilde şüphelenilmelidir. 

Tüberküloz mastitlerde enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve genel cerrahi uzmanı birlikte tedavi etmelidir. İlaç tedavisi enfeksiyon uzmanı tarafından verilir. Apsenin ve iltihabın gerilemesi açısından da genel cerrahi uzmanı takip etmelidir.

KaynaklarKullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...