Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

İnsanda Akciğer Kaç Tane Vardır? İnsan Organları ve Görevleri

İnsan vücudunda sağ ve sol olmak üzere iki lob akciğer mevcuttur. Solunum sisteminin bir parçası olan akciğerler vücut için oldukça önemlidir.

İnsanda Kaç Tane Akciğer Var?

İnsan vücuduna sağ lob ve sol lob olmak üzere toplamda iki akciğer bulunmaktadır. Akciğer tam olarak göğüs kafesinin içinde yer alır. Ortalama ağırlığı 1200-1300 gram olan akciğer yumuşak ve elastik bir yapıya sahiptir. Yüzeyleri plevra ile kaplıdır. Koni şeklindedir. En üst kısımlarına apex pulmonis, en alt kısmına ise basis pulmonis adı verilmektedir. Akciğerler; karaciğere, midenin fundus bölümüne ve dalağa komşudur. Ağırlığı bireyden bireye değişse de genel anlamda sağ akciğer sol akciğere göre daha ağırdır. Sağ akciğer karaciğerden dolayı daha yukarıda yer alır. Akciğer yapısal olarak kendi içinde kısımlara ayrılmıştır.

Akciğer’in Kısımları

 • Sağ Ana Bronş
 • Sol Ana Bronş
 • Bronş, Bronşiol
 • Sağ Loblar, Sol Loblar
 • Alveoller, Plevra
 • Diyafragma ve Trakea

Solunum sisteminin bir parçası olan akciğer yukarıdan aşağıya sırasıyla burun, farenks, epiglot, özefagus, larenks ve trakea sıralamasında trakea’dan sonra yer alan organdır.  Akciğer görevi itibariyle oldukça önemli bir organdır.

Akciğerlerin  Görevleri

 • Dışardan gelen oksijenin kana karışmasını sağlamaktır.
 • Organlardan gelen kirli kan karbondioksitini alveollerle dışarı atmak.
 • Vücut kontrolü sağlayarak vücuttaki PH’ı dengede tutmak.
 • Anjiotensin I hormonunu Anjiotensin II hormonuna çevirmek.
 • Bradikinin, Serotonin gibi maddeleri parçalayıp yok etmek.

İnsan Vücudunda Bulunan Diğer Organlar ve Görevleri

 • Kalp: Vücuda kan pompalayarak bireylerin yaşamlarının devamını sağlar. Vücut ısısını kontrol altına alır ve asit – baz dengesini korur. Hormon ve enzimleri vücudun ilgili yerlerine tanzim eder.
 • Karaciğer: Yaklaşık 300’den fazla göreviyle insan vücudunun oldukça önemli bir organı olan karaciğer proteinlerin üretilmesini, depolanmasını ve tanzim edilmesini sağlar. Depo halinde bulunan yağların kullanımı, kanın pıhtılaşma sağlayabilmesi için gerekli enzimlerin üretilmesi, kan miktarlarındaki ayarlama ve şeker depolama görevleri de karaciğere aittir. Ayrıca bunların dışında da birçok görevi vardır.
 • Mide: Sindirim sistemi organı olan midenin görevi vücut besinlerini kimyasal ve fiziksel parçalamaktır. Mide içinde meydana gelen kimyasallardan mide içini korumak için mukus üretme görevi de vardır.
 • Böbrek: Boşaltım sistemi organıdır. Birçok görevi vardır. Görevlerinden biri de proteinlerin parçalanması sonucu oluşan üreleri vücuttan uzaklaştırmaktır.
 • Dalak: Eskiyen kırmızı kan hücrelerini yok etmek ve gerekli durumlarda yeni kırmızı kan hücrelerini üretmekle görevlidir.
 • Pankreas: Pankreas salgıladığı salgılarla sindirim sistemine yardımcı olmaktadır. Ayrıca kan şekerini düzenleme görevi de vardır. Pankreas özsuyu yetişkinlerde yaklaşık 900 santimetre küp miktarınca salgılanmaktadır.
 • Yemek Borusu: Vücuda alınan gıdaların peristaltik hareketlerle mideye geçmesini sağlar. Sindirim yemek borusunda gerçekleşmemektedir. Midede sindirilmeye başlayan besinlerin mideye ulaşması sağlanmaktadır.
 • Nefes Borusu: Soluk borusu ya da trakea olarak da bilinen nefes borusu solunum sistemi elemanlarındandır. Vücuda alınan havanın akciğerlere ulaşmasını sağlamaktadır. Nefes borusu yemek yenirken küçük dil tarafından kapatılmaktadır. Aksi takdirde nefes borusuna yabancı cisim ya da besin kaçması durumunda solunum işlemi duracağından bireylerin hayatları tehlikeye girebilmektedir.
 • İnce Bağırsak: Kıvrımlı yapısıyla emilim sağlayan organdır.
 • Kalın Bağırsak: İnce bağırsakla anüs arasındaki bölgede yer alan kalın bağırsak sindirim sistemi organıdır. Görevi sindirim işlemine devam ettirmektir.
 • Apandis: Görev itibariyle bademciklere ve lenf düğümlerine benzemektedir. Kalın bağırsağın içinde bulunan zararlı mikropları yok etmek ve hastalık oluşturmalarına engel olmak temel görevidir.

 

Kaynaklar1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 oy, ortalama: 5,00 puan
Loading...