Pulmonoloji: Göğüs Hastalıkları

Akciğer Segmentleri ve Anatomisi

Akciğer lobları segmentlerden oluşmaktadır. Her segment üzerinde üç sıra bronkos ile havalandırılmaktadır. Ve bunlar kendi arter damarlarına sahiptir. Venöz kan ise aralarında ki damarlardan iki bitişik bölümden akar.

Akciğer Segmentleri

Bronkopulmoner segmentler parankima ait segnmental bronş ve arteri kapsamaktadır. Perideride, segmentlerin birbirine birleştirilmesini ve pulmoner lobüllerin aksine bağ dokusunda açık ara tabakaları yoktur. Her segmentin ucu, akciğer kapısına ve tabanı yüzeye dönük olacak şekle sahip olmaktadır. Her bölüm arasında eklemlerde pulmoner damarların dalları geçer. Sağ akciğerde 10 tane segment, sol akciğerde de 10 tane segment bulunmaktadır.

Apikal bölüm (Segmentum apikaleden) Akciğerin üst segmenleri arasında bulunur. Akciğerin üst bölümünü kaplar ve dört bölümlerin arası sınırları vardır. Medial iki tane ve apikal, anterior, apikal ve posterior sefmentler arasında akciğer kostal yüzeyi üzerinde iki tanedir. Kostal yüzeyde bulunan segmentler medial segmentlerden daha küçük olmaktadır. Segmental bronş 1-2 cm uzunluğunda bazen arka segmental bronşlu ortak bir gövde olur.

Arka bölüm (Segmentum posterius) apikal segmente dorsal bulunur. Sınırları olması ile bilinmektedir. Posterior ve anterior, posterior ve üst segmentleri kapsamaktadır. Arka ve ön segmentlerin oluşturmakta olduğu o sınır, dikey olarak bulunmaktadır. Fissura horizontalis ve fissura obliqua kavşağında sona ermektedir. Alt lobun arka ve üst bölümleri arasında fissur yatağının arkasına doğru gelmektedir.

Ön bölüm (segmentum anterius) sağ akciğer üst lob önünde ve beş bölümler arası sınırları olmaktadır. iki tane ön ve apikal anterior ve orta kısımları ayrılmaktadır. Üç sınırı ön ce apikal, ön ve arka, ön yan ve orta lob medial segmentler arasında çalışmaktadır. Ön segmentlerin arteri pulmoner arterin üst kısmında bulunur.

Segmentum laterale sadece interlober eğik oluklar üzerinde dar bir bölüm içerisinde oluşur. Kostal yüzeyinde orta lob arka kısmı kaplar, Segmental bronş, kaburgalar arasındaki göğüs boşluğuna karşılık gelmektedir.

Medial segment (segmentum mediale) orta lobun hem kosta hem medial yüzeylerinde bulunmaktadır. iki orta segmentin üst lobun ön segmetinde, alt lobun lateral segmetinden ayrıldığı bölümde Segmental arter pulmoner arterin alt dalından ayrılmaktadır. Bronş ve 1 cm uzunluğunda ven vardır. Göğüsteki segment sınırı, orta kısımda 4 ve 5 kaburgalar kısmında bulunmaktadır.

Üst segment (Segmentum superius) akciğer alt lobunun tepe kısmında bulunmaktadır. 3. ve 4. kaburga bölümleri arasında bulunur. Üst segment ve üst lob içinden geçmektedir. Üst segment pulmoner arterin alt kısmından bir arter almaktadır. Arterin altında bronş ve damarlar bulunmaktadır.

Medial bazal segment(segmentum bazal mediale) sağ atriyum ve inferior vena kava ile temas halinde olmaktadır. Segmental arter pulmoner arterin alt dalından ayrılmaktadır. Bronş, sağ alt pulmoner venle birleşmektedir.

Ön bazal(segmentum bazal anterius) 6. ve 7. kaburgalara karşılık gelmektedir. Birinci ön ve orta lob yan parçalarına karşılık gelen interlober sulkus, medial yüzeyi üzerinde pulmoner ligamanın başlaması ve alt lobun ön ve üst bölümleri arasından geçmektedir.

Yanal bazal segment (segmentum bazale laterale) akciğerin kaburga ve diyafram yüzeylerinde, 7 ve 9. kaburgalar arasında bulunmakta olan segmentin üç intersegmenter sınırı vardır. Lateral ön segmentler arasında, medial yüzeyde ve lateral kısmında damarları ise pulmoner ligament altında bulunmaktadır.

Posterior bazal segment (segmentum basale posterius) Alt lobun arkasında omurga ile temas halinde bulunmaktadır. 8. ve 10. kaburgalar arasındaki boşluklarda görülmektedir. İki tane intersegmenter sınırı bulunmaktadır.

Sol Akciğerde Bulunan Segmentler

Apikal segment (segmentum apikale) pratik olarak sağ akciğerin apeks segmetinin şekline bezemektedir. Üst kısmında arter, bronş ve damar kesimi bulunmaktadır.

Posterior segment (segmentum posterius) alt sınırı kaburga seviyesinde bulunmaktadır. Apikal ve arka segmentler genellikle bir segment halinde bulunmaktadırlar.

Ön segmentum (segmentum anterius) Alt intersegmental sınır kısmında 3 nevür boyunca yatay olarak geçmektedir. Üst kısmındaki segmentleri ayrılması görülür.

Üst kamış segmenti (segmentum linguale superius) medial ve kostal yüzeylerde 4. ve 5. kaburgalar arasındaki ön aksların orta aksiller kısmı boyunca kaburgaların 3 ve 5 seviyesi arasına kadar inerler.

Segmentum linguale inferius alt segmentler arası sınır, branşlar arası olukla örtüşmektedir. Üst ve alt kısımlarda arasındaki akciğerin ön kenarında akciğerin kalp kesi merkezi kısmında bulunmaktadır.

Sol akciğerde bulunan alt segmentler sağ akciğer ile örtüşmektedir.

Üst segmentler(segmentum superius) kararsızdır.

Medial bazal segment(segmentum bazale mediale) Segmentum bazal anterius bronşu ile ortak gövde ile başlayan bir bronşu vardır. Fissür obliquasının üst lobunun ligulate bölümlerinden ayrılmaktadır. Akciğer ait kostal ve diyafram ve mediastinal yüzey oluşumunda bulunurlar.

Anterior bazal segment (segmentum bazale anterius) Mediastinal yüzeyin trunkus pulmonalis ile temas ettiği kısım arasındaki kaburga yüzeyinin bir bölümünü kaplamaktadır.

Lateral bazal segment (segmentum bazale laterale) 8. ve 10. kaburga seviyesinde başlayan alt lobun kostal yüzeyinde bulunmaktadır.

Posterior bazal segment (segmentum bazale posterius) Diğer segmentlerin arkasında yer alan sol akciğerin geniş posterior bir segmentini temsil ederler diyafram ve aort ile temas halindedir.1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 oy, ortalama: 5,00 puan
Loading...